Utmaningar i föräldraskapet

Om du som förälder känner att ditt barn inte får det barnet behöver av dig, att du inte räcker till eller att du inte känner att du har verktyg för att hantera olika situationer kan du få hjälp av socialtjänsten. Hjälp kan du få hos föräldramottagningen som är en råd och stödverksamhet dit du kan vända dig för ett par samtal. Om du önskar ytterligare hjälp har socialtjänsten ett familjeteam som har i uppdrag att jobba tillsammans med barn och föräldrar som har svårigheter på olika sätt.

En del föräldrar känner en rädsla eller ett motstånd mot att kontakta socialtjänsten. Om du känner en rädsla för vad som kommer att hända när du kontaktar socialtjänsten ska du veta att socialtjänstens främsta uppdrag är att stödja familjer och insatserna syftar till ”hjälp till självhjälp”. Att ta kontakt med socialtjänsten är ett viktigt steg till en förändring och kom ihåg – du gör det för din och ditt barns skull.

Kontaktuppgifter
 Föräldramottagningen
 Socialtjänstens mottagningsgrupp
 Barn -och ungdomspsykiatrin

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 Bristande föräldraskap
 Om Barn -och ungdomspsykiatrin
 BRIS för vuxna – Bristande omsorg
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000
 Barn- och ungdomshälsan

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-25 | skapad: 2014-11-06

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.