Stress

Barn och unga utsätts för många intryck under en dag och de har olika lätt för att sortera information, tankar och känslor som intrycken väcker. Ju äldre barnen blir desto mer intryck kommer och desto högre krav ställs. Stress i lagom mängd gör att man presterar bättre men om stressen är för hög eller långvarig är den skadlig för ditt barn eller ungdom.

Ditt stöd som förälder är det viktigaste för barnet eller ungdomen för att få hjälp med att sortera och prioritera. Att sätta ord på sina tankar och känslor kan göra att stressnivån sänks hos ditt barn. Du kan även som förälder ta kontakt med skolan och prata kring olika sätt som stressnivån hos ditt barn kan minskas. Du kan även kontakta skolans kurator för att ditt barn eller ungdom ska få ytterligare någon vuxen att prata med.

Om du märker att ditt barn ofta är nedstämd, deppig eller ångestfylld och att ditt barn, trots ditt och omgivningens stöd, har svårt att hitta ut ur dessa känslor kan ni behöva hjälp genom Barn –och ungdomspsykiatrin – BUP.

Kontaktuppgifter
 Kurator och skolpsykolog 
 Skolhälsovård
 Barn -och ungdomspsykiatrin

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 – Stress
 Om Barn -och ungdomspsykiatrin
 BRIS för vuxna – Stress
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000
 Barn- och ungdomshälsan

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-17 | skapad: 2014-11-07

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.