Sorg eller kris

Kanske är du också i sorg efter en nära anhörigs död eller utifrån en separation med din partner. Sorg är något som alla människor någon gång drabbas av men vi kan sörja på olika sätt.

Det finns inga rätt eller fel. Det viktiga är att prata med ditt barn eller din ungdom om den person ni sörjer, och om vilka känslor det väcker.

Om du känner att ditt barn eller ungdom skulle må bra av att prata med en vuxen som finns utanför familjen kan du hjälpa ditt barn att komma i kontakt med skolans kurator. Det finns även hjälp att få på Barn  –och ungdomspsykiatrin (BUP) om du märker att ditt barns reaktioner blir särskilt kraftfulla.

Kontaktuppgifter
 Kurator och skolpsykolog 
 Barn -och ungdomspsykiatrin

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 – Kriser och sorg
 Om Barn -och ungdomspsykiatrin
 BRIS för vuxna – Kriser och sorg
 MIND -Kris och sorg
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000
 Nationella hjäplinjen
 Barn- och ungdomshälsan

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-07 | skapad: 2014-11-06

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.