Skolfrånvaro

Alla barn har rätt till utbildning och i Sverige har vi lagstadgad skolplikt. Vi vet att skolgången har enormt stor betydelse för elevernas framtid. Det är viktigt att det finns ett välfungerande närvarosystem. Du som förälder ska veta att skolan alltid kontaktar dig, om ditt barn inte dyker upp i skolan. Skolan måste veta att du som förälder tar kontakt med skolan så snart ditt barn inte kan komma till skolan. Det är vårdnadshavarnas ansvar att eleverna kommer till skolan.

Skolfrånvaro som inte har något giltigt skäl är en varningssignal, som ska tas på stort allvar. Vill inte barnet gå till skolan kan det betyda att något i skolan inte fungerar så bra som det borde.

Det kan handla om problem med kamrater, att skolarbetet känns alltför tungt och stressigt, att man inte kommer överens med någon vuxen på skolan eller något annat som kanske kan tyckas vara en liten sak, men som blir svår att handskas med för barnet/ungdomen. Oviljan att gå till skolan kan också stå för att barnet just nu inte mår bra av andra orsaker, och då är det viktigt att försöka komma till rätta med det.

Det är alltid lättare att komma till rätta med frånvaron, om den inte pågått under en längre tid. Ta kontakt med barnets lärare, skolsköterska, skolkurator eller skolpsykolog så snart du ser att ditt barn vill undvika att gå till skolan. Du kan självklart också vända dig till skolans rektor.

Vi skiljer på skolk, som handlar om ogiltig frånvaro, där barnet försöker dölja frånvaron för föräldrarna, och skolvägran, där föräldrarna oftast känner till frånvaron och barnen vill ha föräldrarnas stöd att vara hemma. Att vara i skolan är då ofta förknippat med oro, ångest, nedstämdhet och kanske magont och huvudvärk. Åtgärderna för att komma till rätta med problemen är lite olika.

Du kan alltid vända dig till barnets lärare och rektor samt skolans elevhälsa(specialpedagoger, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog) för att få hjälp.

 

Kontaktuppgifter
 Specialpedagog, kurator och skolpsykolog 
 Skolhälsovård

Läs mer eller prata med någon
 1177 – Problem i skolan och ogiltig skolfrånvaro
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-20 | skapad: 2014-11-07

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.