Sexuella övergrepp

Eftersom du har valt att gå in och läsa under denna flik har du antagligen en välgrundad misstanke. Bara tanken på att något sånt kan ha hänt är så jobbig att du nog har trängt bort den många gånger.

Du bör lita på misstanken tillräckligt mycket för att våga prata med ditt barn om dina känslor och tankar. Tänk inte att det inte är något bara för att ditt barn inte berättar. Det är ett stort ansvar för ett barn som antagligen känner att det är barnets fel men som också kan vara rädd för vad du ska tänka och tycka om ditt barn om det berättar.

Inför ett sådant samtal är det viktigt att komma ihåg att barnet antagligen kommer att leta efter minsta lilla tecken på att det är barnets fel att något har hänt. Det är vanligt att ett barn som har utsatts för övergrepp tar på sig skulden, men också att förövaren har gett barnet skulden för det som har hänt.

Du behöver också förbereda dig på att förövaren kan vara någon som finns både nära dig och ditt barn. Detta för att du inte i samtalet med ditt barn ska ge uttryck för att du inte tror barnet för att du själv har så svårt att ta till dig att den personen skulle kunna göra något sådant mot ditt barn.

Barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp är i stort behov av ett mycket stödjande socialt nätverk omkring sig. Du som förälder kan också känna att du behöver stöd för egen del för att bearbeta dina tankar och känslor, för att fortsätta orka ge ditt barn allt stöd det behöver.

Om förövaren är någon i familjen eller i familjens omedelbara närhet innebär det att en utredning görs av socialtjänsten för att tillsammans med er utreda vilket behov av skydd ditt barn har, hur skyddet ska se ut och vilka behov av stödinsatser som ditt barn och du/ni som föräldrar behöver, t.ex. familjesamtal kring tankar och känslor som övergreppen har väckt.

Du som förälder kan själv ta kontakt med Barn -och ungdomspsykiatrin för att du och ditt barn ska få hjälp med att bearbeta vilka tankar och känslor övergreppen har väckt och strategier för att komma vidare.

Kontaktuppgifter
 Socialtjänstens Mottagningsgrupp
 Socialjour
 Polisen 114 14 eller 112
 Barn -och ungdomspsykiatrin

Läs mer eller prata med någon
 1177 – Sexuella övergrepp mot barn och unga
 Om Barn -och ungdomspsykiatrin
 Polisen – Våld i nära relationer
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-16 | skapad: 2014-11-07

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.