Separation

Kraftiga konflikter i relationen eller en separation väcker många känslor. Hos både vuxna och barn. Om du och din partner har kraftiga konflikter i relation och känner att ni är i behov av hjälp för att hitta bättre sätt att kommunicera med varandra kan ni få hjälp av kommunens Familjerådgivning.

Om ni står i begrepp att separera eller är mitt uppe i en separation kan det uppstå konfliktfyllda situationer kring exempelvis barnen och deras boende. I en separation kan det finnas så många känslor hos er som föräldrar som gör att det blir svårt att sätta sina önskningar och behov åt sidan och se helt och fullt till barnets behov.

I dessa lägen kan ni få hjälp att diskutera igenom, komma fram till lösningar och överenskommelser om hur det ska se ut i samarbetssamtal. Samtalen sker utifrån att barnet ska ha tillgång till båda sina föräldrar, på ett så tryggt och stabilt sätt som möjligt.

Om ditt barns reaktioner i samband med er separation eller skilsmässa blir särskilt kraftfulla eller om ditt barn fastnar i sina känslor, blir deprimerad eller utvecklar ångest kan du ta kontakt med Barn –och ungdomspsykiatrin.

Berätta gärna för ditt barns lärare att ni håller på att separera. Då vet läraren varför barnet kanske beter sig annorlunda och barnet kan få lite extra stöd av sin lärare.

Kontaktuppgifter
 Familjerådgivning
 Familjerätten

Läs mer eller prata med någon
 1177 Skilsmässa eller separation i en barnfamilj
 Om Barn -och ungdomspsykiatrin
 BRIS för vuxna – När skilsmässa är lösningen
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000
 Barn- och ungdomshälsan

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-25 | skapad: 2014-11-07

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.