Problem i skolan

Har ditt barn ofta huvudvärk eller ont i magen? Är det svårt att komma upp på morgonen och komma iväg till skolan? Är ditt barn trött och kanske ofta har gått hem från skolan den senaste tiden? Kanske är ditt barn lättirriterat och rastlöst, du känner inte igen honom eller henne?  Det kan vara något i skolan som oroar…

Prata med ditt barn om hur han eller hon upplever sin skoldag, både vad gäller kompisar och skolarbetet. Kanske bästa stunden är i samband med sänggåendet, kanske en gemensam promenad med hunden, framför TV:n, i samband med läxläsningen,vid matbordet – du vet när du har lättast att nå ditt barn. Om det visar sig att ditt barn upplever problem i skolan av något slag, är det viktigt att du kontaktar barnets lärare, rektor eller någon i elevhälsan (speciallärare/specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog) för att få hjälp med det som är bekymmersamt. Ingen ska behöva må dåligt i skolan. Det finns hjälp att få.

Kontaktuppgifter
 Specialpedagog, kurator och skolpsykolog 
 Skolhälsovård
 Rektorer grundskolan
 Rektorer gymnasiet

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 – Problem i skolan
 Om Barn -och ungdomspsykiatrin
 BRIS för vuxna – Stöd och hjälp i skolan
 BRIS för vuxna – Stress i skolan
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-07 | skapad: 2014-11-07

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.