Mobbning och kränkningar

Alla barn som blir mobbade visar inte samma tecken på att de är utsatta för mobbning. En hel del barn försöker dölja att de blir mobbade och vill inte berätta för någon vuxen. Ett barn kan ha blivit hotat av dem som mobbar eller skäms över att bli mobbat och därför väljer att vara tyst. Men den som blir mobbad har inte gjort fel och ska inte behöva skämmas.

Att bli utsatt för mobbning innebär väldigt ofta att tappa en del av sin tro på sig själv. Mobbningen sänker självförtroendet. En del barn försöker ändra på sig för att slippa bli mobbade, men det brukar inte hjälpa hur mycket barnet än försöker. Faktiskt har man också rätt att vara den man är. Därför är det sällan någon bra idé att säga till sitt barn saker i stil med ”men om du ändrar dig och gör så och så istället…”. Då blir ditt barn ansvarig för mobbningen, och det är inte rätt.

Även om det inte finns några säkra tecken på att ett barn blir mobbat kan du som förälder vara observant på om ditt barn:
• aldrig eller väldigt sällan är med andra barn
• inte vill berätta något för dig, till exempel om du frågar hur det var på skolresan får du bara ett kort ”bra” eller ”okej” till svar
• ofta vill stanna hemma från skolan utan att vara sjuk
• sover och äter dåligt

Om mobbningen beror på etniskt ursprung, funktionshinder eller sexuell läggning kan man vända sig till Diskrimineringslagen gäller lika mycket i våra barns skolor som på vuxnas arbetsplatser.

Är du orolig för att ditt barn är utsatt för mobbning, diskriminering eller kränkande behandling kan du vända dig till föräldrarna till det eller de barn, som utsätter ditt barn för detta. Vi förutsätter att alla föräldrar vill att deras barn ska vara snälla mot andra barn, och alltså vill veta om något inte fungerar bra.

Du kan också ta kontakt med barnets lärare eller rektor eller någon i elevhälsan (specialpedagog, skolkurator, skolsköterska eller skolpsykolog). Oftast vill barnen att föräldrarna inte ska ta någon kontakt, men inget barn ska behöva fara illa. Handlar det om att någon vuxen betett sig illa, så ska även det redas upp och upphöra.

Kontaktuppgifter
 Specialpedagog, kurator och skolpsykolog 
 Skolhälsovård
 Rektorer grundskolan
 Rektorer gymnasiet

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 Mobbning
 Om Barn -och ungdomspsykiatrin
 Handbok för föräldrar till mobbade barn och barn som mobbar
 Diskrimeringsombudsmannen (DO)
 Skolinspektionen
 Kränkt.se
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000
 Barn- och ungdomshälsan

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-07 | skapad: 2014-11-06

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.