Mobbar och/eller kränker

Det är inte lätt att vara förälder när ens barn är utsatt för mobbning, men det är inte heller lätt att vara förälder när ens barn gör ett annat barn illa. Även den som mobbar behöver hjälp. Ibland är orsaken till att man mobbar att man själv känner sig underlägsen, osäker eller rädd. Då kan man konstigt nog må lite bättre om man trycker ner någon annan.

Ett barn som mobbar kan också ha en brist på förståelse för vad mobbningen kan betyda för den som blir utsatt. Ditt barn kanske inte tycker att det är så farligt, det är ju bara lite skoj. Men hur någon tar ”lite skoj” eller hur hemskt det känns att bli retad, det vet bara den som blir utsatt.

Alla barn kan göra fel. Om man får höra att ens barn är den som mobbar är det lätt att bli upprörd och kanske skälla på det egna barnet, men också att utåt försvara det egna barnet och hävda att det aldrig hänt. Det är bra om man kan fråga och lyssna och försöka ta reda på vad som har hänt och komma överens om hur det ska fungera i fortsättningen.

Sök stöd i skolan (lärare, rektor, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog) för skolan har ett ansvar för att förhindra mobbning, inte bara att hjälpa den som har blivit mobbad. Ditt barn kan också behöva hjälp. Som förälder är det viktigt att du håller nära kontakt med ditt barn (prata, gör saker tillsammans) och är tydlig med att det inte är acceptabelt att bete sig illa mot någon annan.

Kontaktuppgifter
 Skolhälsovård
 Rektorer grundskolan
 Rektorer gymnasiet

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 Mobbning
 Om Barn -och ungdomspsykiatrin
 Handbok för föräldrar till mobbade barn och barn som mobbar
 Skolinspektionen
 Kränkt.se
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000
 Barn- och ungdomshälsan

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-24 | skapad: 2014-11-06

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.