Missbruk – du som förälder

Du tror kanske att ditt barn inte märker så mycket om du eller din partner är påverkad av något. Men barn är hyperkänsliga för detta och har säkert påverkats en hel del redan. Barn blir stora så fort. Från födseln fram tills de flyttar hemifrån är de beroende av dig som förälder att vägleda dem, att vara en trygghet och att hjälpa dem på olika sätt.

Alla föräldrar vill ge sitt bästa till sina barn. Att bryta ett missbruk är svårt på egen hand men det finns hjälp att få. Hos socialtjänsten kan du få samtalshjälp för att kartlägga ditt missbruk, vilka konsekvenser det har fått för dig och din familj samt stöd till att förändra dina vanor.

Ditt/dina barn kan också behöva få hjälp med sina upplevelser av ditt eller din partners missbruk. För barn finns det gruppverksamhet där de får möta andra barn med liknande upplevelser. Där får de hjälp med att sätta ord på och dela sina upplevelser, tankar och känslor med andra barn under vuxnas ledning.

Kontaktuppgifter
Stödgruppsverksamhet för barn:
Susanne Eliasson 0481-45183  Susanne.eliasson@nybro.se
Eva-Charlotte Johansson 0481-45192  Eva-charlotte.johansson@nybro.se

 Socialtjänstens Vuxenenhet
 Socialtjänstens Mottagningsgrupp: För ansökan om stöd utifrån ditt föräldraskap

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 – Alkohol och droger
 BRIS för vuxna – Missbruk i familjen
 Alkoholhjälpen
 AA – Anonyma alkoholister Telejouren AA 08-720 38 42
 NA – Anonyma narkomaner
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Rädda barnens föräldratelefon 020-786 786
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000
 Hälsocentraler
 Öppenvårdspsykiatriska mottagningen

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-31 | skapad: 2014-11-07

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.