Läs- och skrivsvårigheter – Barn och unga

Tycker du att ditt barn har svårt att läsa och skriva? Om barnet är i början av sin skoltid och du är orolig för läsutvecklingen ska du ta kontakt med barnets lärare. Tillsammans kan ni komma överens om hur ni kan stötta barnet i det arbete det innebär att lära sig läsa och skriva. I skolan finns dels klassläraren som du kan prata med, och där finns också en speciallärare som du kan ha kontakt med.

Att ha svårt att lära sig läsa och skriva är en påfrestning för ett barn. Det behöver inte ha något med begåvning att göra och man kan vara duktig på många saker, men det finns en risk att självkänslan får en törn, när man ser att man har svårare än flertalet klasskamrater att lära sig läsa och skriva. Det är värt att lägga ner extra mycket tid på att stötta den tidiga läs- och skrivinlärningen, och barnets lärare kan ge dig tips på hur du kan hjälpa till. Ansvaret för undervisningen är skolans.

Har ditt barn kommit en bit på väg i sin skolgång och du känner dig orolig för läs- och skrivutvecklingen ska du ta kontakt med barnets lärare. Skolan har skyldighet att ge stöd till elever som på något sätt visar svårigheter i skolarbetet.

Det krävs ingen diagnos för att få hjälp, men för att kunna ge rätt stöd är det troligt att man gör en läs- och skrivutredning. Den görs av skolans speciallärare/specialpedagog och av kommunens Resursgrupp.

Hjälpen handlar ofta om insatser från specialpedagog, men man kan också få hjälp med tekniska hjälpmedel från kommunens Skoldatatek. Rektor är ytterst ansvarig för att eleverna får den hjälp de behöver.

Kontaktuppgifter
 Psykolog, kurator och specialpedagog
 Skolhälsovård
 Rektorer grundskolan
 Rektor gymnasiet
 Skoldatatek

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 Dyslexi
 Dyslexiförbundet
 Svenska dyslexiföreningen
 Föräldraföreningen för dyslektiska barn
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-07 | skapad: 2014-11-06

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.