Kriminalitet

Ditt barn eller ungdom har saker på rummet som du vet att det inte har funnits pengar till. Ditt barn eller din ungdom är ute mycket och vill inte berätta var han/hon har varit. Eller så får du en känsla av att något inte stämmer. Om ditt barn har haft svårt med kompisar tidigare kan det vara skönt som förälder att höra ditt barn prata om kompisar. Känner du till kompisarna? Ju större barnen blir desto svårare kan det vara att som förälder veta vilka kompisarna är eller att känna dem. Du som förälder är den som känner ditt barn bäst. Om du får en känsla av att något inte stämmer; ta den känslan på allvar.

I kommunen finns det föräldrastöd, både i grupper och enskilt. Dit kan du alltid vända dig med dina funderingar för att få råd och stöd, av andra föräldrar i COPE-kurser och enskilt hos Föräldramottagningen. Om du känner att du behöver stöd och hjälp i ditt föräldraskap och i relation till ditt barn kan du ansöka om Familjebehandlingsinsatser hos Barn och familjs Mottagningsgrupp.

Kontaktuppgifter
 Föräldramottagningen
 Socialtjänstens Mottagningsgrupp

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 Kriminalitet i familjen
 Brottsrummet
 BRIS för vuxna – Förälder i fängelse
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Rädda barnens föräldratelefon 020-786 786
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-31 | skapad: 2014-11-07

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.