Ilska – du som förälder

Barn som får utbrott och blir arg gör ofta detta utifrån en frustration över att inte förstå och hänga med i det som händer. Förståelse för ord, instruktioner, andra människor och sammanhang kräver flera tankemoment. Barns hjärnor utvecklas på olika sätt i olika åldrar. Dessutom utvecklas barn olika snabbt. Ibland kan det vara lätt att tro att barnen kan och förstår mer än vad de faktiskt gör.

Du som förälder kan fundera kring vilka situationer som leder till utbrott och ilska hos ditt barn. Finns det något som du kan påverka eller göra annorlunda i hur du pratar eller styr situationen? Märker du någon skillnad på ditt barn om du sitter eller står när du pratar med ditt barn? Märker du någon skillnad om du frågar ditt barn om det förstod vad du sa och ber ditt barn berätta tillbaka till dig?

Om ditt barn är i förskoleåldern kan du ta kontakt med Barnhälsovården för stöd och rådgivning kring hur du kan göra. Du kan även prata med ditt barns förskolepedagoger kring förhållningssätt och strategier.

Du som är förälder till ett skolbarn kan ta med skolsköterska, kurator, skolpsykolog och lärare på ditt barns skola för att ditt barn ska få stöd och hjälp i sin skolsituation.

I kommunen anordnas COPE-kurser för föräldrar till barn i olika åldrar. Tillsammans med andra föräldrar får du i grupper dela med dig av dina funderingar och känslor tillsammans med andra föräldrar. Ni får även praktisk vägledning kring olika strategier att bemöta barn på.

Du som förälder kan få hjälp genom socialtjänsten genom föräldramottagning dit du kan vända dig för att få råd och stöd. Om du har behov av mer konkret hjälp med strategier och alternativa handlingsplaner och över en längre tid kan du ansöka om familjebehandlingsinsatser.

För vissa barn kan ilska och utbrott tillsammans med andra svårigheter bero på en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder. Då kan du och ditt barn behöva komma i kontakt med Barn –och ungdomspsykiatrin för utredning.

Kontaktuppgifter
 Skolhälsovård
 Skolpsykolog och kurator
 Föräldramottagningen
 Socialtjänstens mottagningsgrupp

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 Ilska och utbrott
 Om Barn -och ungdomspsykiatrin
 Socialstyrelsen – Barn som utmanar
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000
 Barnhälsovården
 Barn- och ungdomshälsan

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-07 | skapad: 2014-11-06

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.