Ekonomisk press

Barn ska givetvis inte få allt de pekar på. Men det är svårt som förälder att känna att man inte kan ge sina barn det som man vill eller som de behöver. Kanske räcker pengarna knappt till det mest nödvändiga i form av mat, kläder och hygienartiklar? Samtidigt så har du barn som varje dag jämför sig med sina jämnåriga, mer eller mindre medvetet. Det är en svår balansgång för en förälder. Att hela tiden undra över om pengarna ska räcka är jobbigt både för dig som vuxen och för ditt barn eller ungdom.

Att ha en låg inkomst innebär inte per automatik en dålig ekonomi. Men om du har gamla skulder eller skaffar nya blir det snabbt sämre och sämre. Du kanske inte känner att du har särskilt bra koll på dina utgifter? Du känner dig kanske stressad över ekonomin? Stressen påverkar både dig och din familj på ett negativt sätt.

Det som du kan göra som förälder är att se över din familjs ekonomiska situation och se vad som är möjligt att påverka. Om känner att situationen är dig övermäktig finns möjlighet att få hjälp genom kommunens budgetrådgivning.

Om du står helt utan egen försörjning kan du vända dig till Individ –och familjeförvaltningens ekonomienhet med ansökan om ekonomiskt bistånd.

Kontaktuppgifter
 Budget –och skuldrådgivning
 Ekonomisk bistånd
 God man och förvaltare

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 Ekonomiskt stöd
 Konsumentverket
 Konsumentvägledning
 Majblommefonden
 Barns berättelser om ekonomisk utsatthet
 Unga om fattigdom
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Rädda barnens föräldratelefon 020-786 786
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-31 | skapad: 2014-11-06

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.