Anhörig till funktionsnedsatt

Att ditt barn har någon form av hinder som gör vardagen extra utmanande gör att du måste tänka lite extra på vad du säger, hur du säger det och vad du gör, beroende på hur ditt barns behov ser ut.

Det har antagligen varit en lång resa för dig som förälder innan ditt barns funktionshinder blev beskrivet för dig genom diagnos och utredningar. Resan har antagligen varit väldigt krävande, både känslomässigt och tidsmässigt.

Förhoppningsvis känner du att du har mött människor under resan som har visat respekt och förståelse för dig och ditt barn, både inom sjukvården, skolan eller barnomsorgen.

I skolan kan ditt barn få hjälp och stöd både av pedagoger och av tekniska hjälpmedel, beroende på hur ditt barns behov ser ut.

Som förälder kan du få hjälp av kommunen genom föräldrastöd, antingen i grupp eller individuellt. I vissa perioder när det känns särskilt tungt kan du känna att du behöver avlastning för att hämta kraft och ork. Om du inte har någon person i din omgivning som kan stå för detta kan du få avlastning genom kommunen.

Om du misstänker att ditt barn har ett funktionshinder eller en funktionsnedsättning så är första steget att kolla av med pedagogerna runt ditt barn. Hur upplever de ditt barn? Om du fortsatt har en känsla att det är något inte stämmer kan du ta kontakt med Barnhälsovården om det gäller ett litet barn, eller skolläkare alternativt Resursgruppens skolpsykologer för barn i skolåldern.

Kontaktuppgifter
 LSS-handläggare
 Skolhälsovård
 Skolpsykolog och specialpedagoger
 Barn -och ungdomspsykiatrin
 Barn -och ungdomshabiliteringen
 Barnhälsovården

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 Funktionsnedsättning
 Om Barn -och ungdomspsykiatrin
 Barn –och ungdomshabiliteringen
 Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
 Autism och Aspergerförbundet
 Specialpedagogiska myndigheten
 MIND – Neuropsykiatriska problem
 Försäkringskassan
 Nationellt kompetenscentrum anhöriga
 BRIS för vuxna – funktionsnedsättning
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-17 | skapad: 2014-11-06

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.