Alkohol och/eller droger

Tonårstiden innebär att kompisar och jämnåriga blir väldigt viktiga för ditt barn. Med detta följer även att ditt barn riskerar att vistas i miljöer eller med jämnåriga där det förekommer alkohol och/eller droger.

Du som förälder till en tonåring kan få hjälp och stöd i ditt föräldraskap genom COPE föräldrakurser för att få stöd och vägledning i hur du kan bemöta och sätta gränser för din tonåring. I skolans regi genomförs även förebyggande program för att motverka att tonåringar använder alkohol och droger.

Eftersom tonåringar vistas mycket utanför hemmet är det även där vuxna behöver finnas på kvällar och helger. Särskilt riskfyllda helger finns både polisen och socialtjänstens fältare ute i samhället för att uppsöka miljöer där man vet att ungdomar vistas för att förhindra förekomst av alkohol och/eller droger.

Om du som förälder vet eller misstänker att din tonåring använder alkohol eller droger kan du få hjälp och stöd i ditt föräldraskap på olika sätt. COPE och drogförebyggande program bygger på gruppstöd till föräldrar för hjälp till självhjälp.

Om du som föräldrar känner en stor oro för din ungdom utifrån alkohol och droger kan socialtjänsten även träda in som extra vuxna för att stötta dig som förälder. Både genom att din tonåring kan få lämna drogtester, men även genom att finnas i vardagen och hjälpa till med att ha koll på vad din tonåring gör och har för umgänge.

Tillsammans med ditt barn/ungdom kan socialtjänsten samtala kring vad som orsakar beteendet, vilka konsekvenser det har fått, i vilka situationer som den största risken finns för nyttjande av droger samt hjälpa ditt barn/ungdom att utveckla alternativa strategier.

Kontaktuppgifter
 Socialtjänstens Mottagningsgrupp
 Skolhälsovården
 Kurator

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 Riskbruk och missbruk
 BRIS för vuxna – Fakta om alkohol och droger
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-17 | skapad: 2014-11-06

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.