Sexuella övergrepp – Barn och unga

Det är inte ditt fel och du är inte ensam. Sexuella övergrepp kan ske ute i främmande miljöer men nästan alltid är det en person som finns nära dig. En vuxen som du litar på och som du tycker om, även om du inte tycker om vad personen gör med dig. Om personen finns i ditt hem, om det är din förälder, ett syskon eller en styvförälder kan det kännas så mycket svårare att berätta.

Kanske känner du att du inte är värd bättre? Känner du dig ensam? Den vuxen som utnyttjar dig ger dig kanske massor med uppmärksamhet? Många gånger när det är vuxna som sexuellt utnyttjar ett barn kan den vuxne säga ”att det var ditt fel” eller  ”om du inte hade gjort si eller så hade det här aldrig hänt”. DET ÄR ALDRIG ETT BARNS FEL!

Har den vuxne sagt något om vad som händer om du skulle berätta? Tror du på det som har sagts? Tror du att din förälder vet något om vad som pågår?

Att våga berätta kräver mod och kraft. Modet och kraften kan komma från att känna att det måste bli ett slut övergreppen. Det finns hjälp att få. Både hjälp för att bryta övergreppen, men även hjälp för dig som barn att ta hand om dina tankar och känslor kring dig själv och det som har hänt dig. Det finns även hjälp för den vuxne.

Från oktober 2013 finns det ett Barnahus för Kalmar län. Tanken med ett Barnahus är att barn som blir utsatta för brott ska kunna träffa polis, åklagare och socialtjänst på samma plats, för att du inte ska behöva berätta om allt fler gånger än vad som behövs. Att veta detta kanske kan göra steget att berätta lite mindre jobbigt?

Välj ut någon person som du känner förtroende för som kan finnas som stöd för dig. Kanske en lärare eller skolans kurator, skolsköterska, ungdomsmottagningen eller någon annan viktig vuxen i din närhet. Om övergreppen har skett av någon i din familj kan socialtjänsten både skydda och hjälpa dig.

Kontaktuppgifter
 Skolhälsovård
 Kurator
 Ungdomsmottagningen
 Socialtjänstens Mottagningsgrupp
 Socialjour
 Polisen 114 14 eller 112 vid larm
 Barn -och ungdomspsykiatrin

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 Sexuella övergrepp mot barn och unga
 Om Barn -och ungdomspsykiatrin
 UMO – Ungdomsmottagningen på nätet: Sexuella övergrepp i familjen
 UMO – Ungdomsmottagningen på nätet: Sexuella övergrepp
 Barnens hjälptelefon (BRIS) 116 111 (Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen)
 Röda korsets jourhavande kompis (Jourchatt)
 Självmordsupplysningen (Chatt och forum)

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-17 | skapad: 2014-11-07

För barn och ungdomar som inte mår bra

  Våga berätta

Barn som har det svårt ska inte behöva vara ensamma med sina problem. Att våga berätta om jobbiga saker i [...]

  Våld och övergrepp

För dig som är barn eller ungdom och som utsätts för våld och övergrepp i familjen.