Du som är professionell och träffar barn/ungdomar med psykisk ohälsa

Du kan arbeta som pedagog, fritidsledare eller i en förening. Du kan vara en viktig person för barnet eller ungdomen genom att finnas och erbjuda ditt stöd och ”ditt öra”. Du kan även hjälpa till genom att hjälpa barnet sätta ord på sitt mående till barnets eller ungdomens föräldrar om den upplever svårigheter att göra detta på egen hand.

Du kan även framföra din oro till barnets eller ungdomens föräldrar för att ge dem möjlighet att ta stöd och hjälp för barnet eller ungdomen samt även för egen del om det behovet finns.

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa i sitt hem, eller att de använder droger kan du vända dig till socialtjänsten för att framföra oron. Om du är pedagog, kurator eller sjukvårdspersonal och träffar barnet eller ungdomen i ditt yrke har du anmälningsskyldighet.

Kontaktuppgifter

 Socialtjänstens Mottagningsgrupp

 Socialjour

Här hittar du mer information

 Anmälningsskyldighet

 1177 Tema psykisk hälsa

 1177 Att vara närstående

 BRIS för vuxna

 Ett stöd till dig som misstänker att ett barn far illa (BRIS)

 Att välja rätt – Projekt Unga KRIS

 Specialpedagogiska myndigheten

 MIND – Föreningen för psykisk hälsa

 Socialstyrelsen – Barn som tänker annorlunda

 Socialstyrelsen – Barn som utmanar

 Socialstyrelsen – Barn som utsätts för fysiska övergrepp

 Socialstyrelsen – Ledsna barn

 Socialstyrelsen – Blyga och ängsliga barn

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-20 | skapad: 2014-11-02

Psykisk ohälsa