Akut hjälp vid psykisk ohälsa

Det är du som barn, ungdom, förälder eller annan närstående som är bäst lämpad att bedöma när du är i behov av att söka akut hjälp. Sök hellre en gång för mycket än en gång för lite. Ordet akut betyder inte att det är första gången något händer.  Det kan ju vara akut fast det har hänt flera gånger men att du denna gång vill prata med någon och få hjälp.

I samhället finns det olika instanser som du kan söka hjälp hos, beroende på vad saken gäller och beroende på vilken specialistkompetens som behövs i första hand.

Kontaktuppgifter vid akutsituationer

 SOS Alarm telefon: 112

 Socialjouren

 Polisen telefon: 114 14

 Barn –och ungdomspsykiatrisk akutavdelning 

 Vuxenpsykiatrisk akutavdelning

 Sjukvårdsrådgivning telefon: 1177

Krisgrupp 112 SOS Alarm

Stödlinjer/forum för barn

 Barnens hjälptelefon telefon: 116 111

 UMO – ungdomsmottagningen på nätet

 Röda korsets jourhavande kompis (Jourchatt)

 Självmordsupplysningen (Chatt och forum)

Stödlinjer för föräldrar

 BRIS vuxentelefon om barn telefon: 077-150 50 50

 Föreningen Minds föräldratelefon telefon: 020-852 000

Akut hjälp av socialtjänsten

Det finns många familjer som har det svårt på olika sätt. I det svåra kan det uppstå olika situationer som blir mer akuta och där du kan behöva kontakta Socialjouren.

Exempel på detta kan vara:
att du som barn eller ungdom, eller någon i din närhet, blir utsatt för någon form av våld eller sexuella övergrepp
att du ser eller hör ditt syskon eller din förälder bli utsatt för någon form av våld eller sexuella övergrepp
att du som förälder blir utsatt för våld
att du som förälder slår ditt barn
att du som närstående får kännedom om våld eller andra övergrepp i en familj
att barn/ungdom och förälder (eller annan vuxen i hemmet) kommer i så kraftiga konflikter att de känner att de inte kan lösa situationen på egen hand
att barnet/ungdomen lämnar hemmet utan att föräldern vet var barnet/ungdomen är
att du som närstående får kännedom om kraftiga konflikter i en familj
att du som förälder märker eller misstänker drogpåverkan hos ditt barn/ungdom
att du som närstående misstänker alkohol -eller drogpåverkan hos ett barn/ungdom eller hos en förälder
att du som barn/ungdom som har en förälder eller annan vuxen i hemmet som är påverkade av alkohol eller annan drog och blir skrämmande och hotfull, alternativt är medvetslös eller lämnar hemmet

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-16 | skapad: 2014-11-02

Psykisk ohälsa