Till pensionärsföreningar

Sista ansökningsdatum är 1 maj för lokalhyror från föregående år.
Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och ska vara undertecknad av ordförande och kassör. Plus- eller bankgiro ska anges.
Blanketter hittar du under  Mina sidor.

Du skickar ansökan till:
Nybro kommun
Omsorgsförvaltningen
3820 80 Nybro

För pensionärsföreningar utgår bidraget med högst 40 % av godkända hyreskostnader, dock är bidraget maximerat till högst 50 kronor per medlem och år.

  Reglemente föreningsbidrag – PDF (442 KB)

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Till pensionärsföreningar

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-22 | skapad: 2014-11-20

Stöd & Omsorg

  Till pensionärsföreningar

Sista ansökningsdatum är 1 maj för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och [...]

 Ny i Sverige

Här hittar du all information om: Ny i Sverige (kategori).

  Särskilt förordnade vårdnadshavare

Integrationsenheten söker särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande [...]

 Äldreomsorg

Här hittar du all information om: Äldreomsorg (kategori).