Integrationsenheten

Den här informationen gäller för dig som är nyanländ flykting med uppehållstillstånd och som har fyllt 20 år men inte 65 år, samt dig som fått uppehållstillstånd som anhörig till en flykting eller skyddsbehövande.

Handläggarna på integrationsenheten finns med under hela den tid som din etablering pågår. Vi stödjer dig som nyligen kommit hit och ger dig information om de kontakter som väntar med andra myndigheter och instanser i samhället.

Det är tillsammans med arbetsförmedlingen som du planerar sysselsättning under etableringstiden, det är också via arbetsförmedlingen som du får din ekonomiska ersättning. Vår uppgift är att hjälpa dig med praktiska frågor som till exempel handlar om bostad, ekonomi, hälsa och barnomsorg. Vi har ett nära samarbete med din etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen för att kunna samordna våra insatser.

Under din etableringstid kommer du att omfattas av kommunens insatser i form av SFI – Svenska För Invandrare, samhällsorientering och socialt stöd. Vi utreder och handlägger även rätten till ekonomiskt stöd om detta skulle bli aktuellt under pågående etablering.

 Migrationsverket

 Länsstyrelsen

 Sveriges kommuner och landsting

 Arbetsförmedlingen

 Samhällsinformation (webbportal som är översatt till tio språk)

 Information om Allemansrätten

 Om svenska skolan

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-27 | skapad: 2014-10-29

Ny i Sverige

  Du som är ny i Sverige

På Integrationsenheten arbetar socialsekreterare samt en integrationsassistent dit nyanlända kan vända sig för att få stöd, rådgivning och vägledning under sin etableringstid.

  Ensamkommande flyktingungdomar

Vi har behandlingsassistenter, socialpedagoger, samordnare och socialsekreterare som utreder och följer upp ungdomarnas behov av stöd.

  Särskilt förordnade vårdnadshavare

Integrationsenheten söker särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande [...]

  SFI - Svenska för invandrare

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få svenskundervisning för invandrare, det kallas för sfi-undervisning. Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket.

  Att bli Språkvän

Genom att bli Språkvän har du möjlighet att hjälpa en nyanländ i Nybro att få en bra start i sitt nya hemland.

  Integrationsenheten

Den här informationen gäller för dig som är nyanländ flykting med uppehållstillstånd och som har fyllt 20 år men inte 65 år, samt dig som fått uppehållstillstånd som anhörig till en flykting eller skyddsbehövande

  Samhällsorientering

En kurs där du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. [...]

  Språkvän Formulär

Fyll i detta formulär ifall du är intresserad av att bli/få en Språkvän. Efter anmält intresse görs en matchning utifrån [...]