Nyanlända till Nybro

Med anledning av flyktingsituationen i Sverige har vi valt att löpande berätta hur situationen i just Nybro kommun ser ut. Texten uppdateras löpande.

Antal boendeplatser för asylsökande i Nybro kommun

Stora hotellet, 165 platser
Häggen, 300 platser
Nybro vandrarhem, 130 platser
Orrefors vandrarhem, 84 platser

Gode män och familjehem

I dagsläget så kommer det cirka fem ensamkommande barn till kommunen i veckan. Det gör att vi har ett stort behov av gode män till de ensamkommande barnen/ungdomarna och även familjehem.
Är du intresserad?  Kontakta någon av våra handläggare

Skola

Kommunen ansvarar för att ge barn inom förskola, grundskola och gymnasium (upp till arton år) som ännu inte fått uppehållstillstånd skolgång så fort som möjligt. Reglerna säger en månad för grundskola, gymnasium och tre månader för förskola. Detta uppfyller kommunen i dagsläget.

Transitboende

I ett transitboende bor de nyanlända tillfälligt i väntan på placering i annan kommun. Migrationsverket letar idag lokaler i hela landet vilket gör att även lokaler i Nybro kommun kan utlånas för sådan verksamhet. I kommunen har det gjorts en inventering där man tittat på olika alternativ, men gjort bedömningen att i nuläget inte erbjuda något sådant boende på grund av det redan nu ansträngda läget.

Frivilliga

Kommunen har börjat ett samarbete med frivillig organisationer/volontärer för att underlätta och samordna insatserna för de nyanlända.
Är du intresserad? Kontakta Paz Pizzaro: 072-9811080

 Läs mer om kommunens integrationsarbete

Externa webbplatser

 Krisinformation.se

 Migrationsverket

 Sveriges kommuner och landsting (SKL)

 Länsstyrelsen

Har du saker att skänka?

Just nu finns ett stort behov av barnvagnar,barnstolar och barnsängar. Kommunens Ungdomsservice ser till att de saker som kommer in förmedlas rätt.

Relaterat: Karta/adress för: Nyanlända till Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-14 | skapad: 2015-10-16
Webbredaktör: Allmän nyhetsredaktör | nyheter@nybro.se
Id: inlägg: 3556 - kategori: 87

Ny i Sverige

  Du som är ny i Sverige

På Integrationsenheten arbetar socialsekreterare samt en integrationsassistent dit nyanlända kan vända sig för att få stöd, rådgivning och vägledning under sin etableringstid.

  Ensamkommande flyktingungdomar

Vi har behandlingsassistenter, socialpedagoger, samordnare och socialsekreterare som utreder och följer upp ungdomarnas behov av stöd.

  Särskilt förordnade vårdnadshavare

Integrationsenheten söker särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande [...]

  SFI - Svenska för invandrare

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få svenskundervisning för invandrare, det kallas för sfi-undervisning. Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket.

  Att bli Språkvän

Genom att bli Språkvän har du möjlighet att hjälpa en nyanländ i Nybro att få en bra start i sitt nya hemland.

  Integrationsenheten

Den här informationen gäller för dig som är nyanländ flykting med uppehållstillstånd och som har fyllt 20 år men inte 65 år, samt dig som fått uppehållstillstånd som anhörig till en flykting eller skyddsbehövande

  Nyanlända till Nybro

Med anledning av flyktingsituationen i Sverige har vi valt att löpande berätta hur situationen i just Nybro kommun ser ut. [...]

  Samhällsorientering

En kurs där du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. [...]

  Språkvän Formulär

Fyll i detta formulär ifall du är intresserad av att bli/få en Språkvän. Efter anmält intresse görs en matchning utifrån [...]