Du som är ny i Sverige

Nybro kommun har sedan juni 2013 en överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av 80 nyanlända som fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. På Integrationsenheten arbetar socialsekreterare samt en integrationsassistent dit nyanlända kan vända sig för att få stöd, rådgivning och vägledning under sin etableringstid.

Nybro kommun har även sedan 2009 avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingungdomar, totalt 4 asylplatser per år för 2014. Ungdomarna tas emot i vårt kommunala HVB-hem där de får stöd och omsorg av personal dygnet runt.

 Migrationsverket

 Länsstyrelsen

 Sveriges kommuner och landsting

 Arbetsförmedlingen

 Samhällsinformation (webbportal som är översatt till tio språk)

 Information om Allemansrätten

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Du som är ny i Sverige

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-23 | skapad: 2014-10-29

Ny i Sverige

  Du som är ny i Sverige

På Integrationsenheten arbetar socialsekreterare samt en integrationsassistent dit nyanlända kan vända sig för att få stöd, rådgivning och vägledning under sin etableringstid.

  Ensamkommande flyktingungdomar

Vi har behandlingsassistenter, socialpedagoger, samordnare och socialsekreterare som utreder och följer upp ungdomarnas behov av stöd.

  Särskilt förordnade vårdnadshavare

Integrationsenheten söker särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande [...]

  SFI - Svenska för invandrare

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få svenskundervisning för invandrare, det kallas för sfi-undervisning. Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket.

  Att bli Språkvän

Genom att bli Språkvän har du möjlighet att hjälpa en nyanländ i Nybro att få en bra start i sitt nya hemland.

  Integrationsenheten

Den här informationen gäller för dig som är nyanländ flykting med uppehållstillstånd och som har fyllt 20 år men inte 65 år, samt dig som fått uppehållstillstånd som anhörig till en flykting eller skyddsbehövande

  Samhällsorientering

En kurs där du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. [...]

  Språkvän Formulär

Fyll i detta formulär ifall du är intresserad av att bli/få en Språkvän. Efter anmält intresse görs en matchning utifrån [...]