För nätverkande föräldralediga

Sedan oktober 2018 har Nybro kommun varit aktiva med ett nätverk för föräldralediga som vill planera inför framtiden. Nätverket ger möjlighet att skapa nya kontakter, öva sin svenska och få nya kunskaper att använda efter föräldraledigheten. Under tio veckor träffas deltagarna vid tre tillfällen i veckan.

Nätverket består enbart av kvinnor som hjälper varandra att hitta nya möjligheter. Som exempel gör gruppen olika studiebesök, får språklektioner och går datakurs. Dessutom får de kunskaper i hur att skriva jobbansökningar och förberedelse för intervjuer.

En grupp engagerade kvinnor runt ett bord. Mamma håller barn i knät och jobbar.

Vill du anmäla dig till nästa kursomgång?
Hör av dig till Inaam via mail inaam.rashdan@nybro.se eller tel. 0481-455 49.

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-18 | skapad: 2019-03-06

Ny i Sverige

  Du som är ny i Sverige

På Integrationsenheten arbetar socialsekreterare samt en integrationsassistent dit nyanlända kan vända sig för att få stöd, rådgivning och vägledning under sin etableringstid.

  Ensamkommande flyktingungdomar

Vi har behandlingsassistenter, socialpedagoger, samordnare och socialsekreterare som utreder och följer upp ungdomarnas behov av stöd.

  Särskilt förordnade vårdnadshavare

Integrationsenheten söker särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande [...]

  SFI - Svenska för invandrare

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få svenskundervisning för invandrare, det kallas för sfi-undervisning. Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket.

  Att bli Språkvän

Genom att bli Språkvän har du möjlighet att hjälpa en nyanländ i Nybro att få en bra start i sitt nya hemland.

  Integrationsenheten

Den här informationen gäller för dig som är nyanländ flykting med uppehållstillstånd och som har fyllt 20 år men inte 65 år, samt dig som fått uppehållstillstånd som anhörig till en flykting eller skyddsbehövande

  Samhällsorientering

En kurs där du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. [...]

  Språkvän Formulär

Fyll i detta formulär ifall du är intresserad av att bli/få en Språkvän. Efter anmält intresse görs en matchning utifrån [...]