Att bli Språkvän

Genom att bli Språkvän har du möjlighet att hjälpa en nyanländ i Nybro att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du själv lär känna en ny kultur. Att få en Språkvän möjliggör kontakten med svenskar och det svenska samhället, samt ökar kunskapen om svenska traditioner, den svenska kulturen och språket.
Din insats hjälper nyanlända att komma in snabbare in i samhället.

Så här går det till

  1. Efter anmält intresse till att bli/få Språkvän görs en matchning utifrån gemensamma erfarenheter, intressen, ålder, familjesituation samt individuella önskemål.
  2. Samordnaren på kommunen ordnar sedan ett första möte mellan Språkvän och nyanländ där de får presentera sig för varandra och ställa frågor. Därefter sköter man kontakten själv och träffas så ofta man kan och vill. Samordnaren kan alltid kontaktas vid behov och ansvarar för att eventuella problem hanteras korrekt.
  3. Den första månaden är en slags ”prövotid” då man träffas på försök. Sedan väljer parterna om de vill fortsätta eller avbryta kontakten. Detta kan också ske senare. Kontakten avslutas normalt efter ett år. Den som vill kan då få en ny matchning.

Vad ska vi göra tillsammans?

Ni ska i första hand umgås och ha roligt tillsammans och bekanta er med varandra. Som till exempel gå på promenader, ta en fika, gå på studiecirklar tillsammans och annat som ni finner roligt och intressant. Ni bestämmer detta tillsammans.
Att vara Språkvänner handlar inte om att vara en lots eller förmyndare som gör saker för någon annan. Det handlar inte heller om att få en ”svensk kontakt” som man ställer krav på. Det handlar om att lära känna varandra över kulturgränserna, ha roligt tillsammans och kanske få en vän för livet.

Vem kan bli en Språkvän?

Du behöver inga speciella förkunskaper för att bli Språkvän, bara du är intresserad av att träffa människor från andra kulturer och att du vill hjälpa nyanlända att träna svenska och lära dem om det svenska samhället. Alla kan bli Språkvän, såväl unga som äldre personer. Det kan vara en person, ett par eller en familj.

 Fyll i vårt formulär för att ansöka om att bli eller få en Språkvän

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2016-01-25

Ny i Sverige

  Du som är ny i Sverige

På Integrationsenheten arbetar socialsekreterare samt en integrationsassistent dit nyanlända kan vända sig för att få stöd, rådgivning och vägledning under sin etableringstid.

  Ensamkommande flyktingungdomar

Vi har behandlingsassistenter, socialpedagoger, samordnare och socialsekreterare som utreder och följer upp ungdomarnas behov av stöd.

  Särskilt förordnade vårdnadshavare

Integrationsenheten söker särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande [...]

  SFI - Svenska för invandrare

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få svenskundervisning för invandrare, det kallas för sfi-undervisning. Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket.

  Att bli Språkvän

Genom att bli Språkvän har du möjlighet att hjälpa en nyanländ i Nybro att få en bra start i sitt nya hemland.

  Integrationsenheten

Den här informationen gäller för dig som är nyanländ flykting med uppehållstillstånd och som har fyllt 20 år men inte 65 år, samt dig som fått uppehållstillstånd som anhörig till en flykting eller skyddsbehövande

  Samhällsorientering

En kurs där du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. [...]

  Språkvän Formulär

Fyll i detta formulär ifall du är intresserad av att bli/få en Språkvän. Efter anmält intresse görs en matchning utifrån [...]