Kommunen hjälper dig med konsumentvägledning

Konsumentvägledningen är till för dig som bor i Nybro kommun, när du som konsument exempelvis köper en vara eller tjänst av en näringsidkare. Du kan få information och råd i situationer då du behöver veta mer.

Här kan du bland annat få:

  • Råd före köp
  • Information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument
  • Råd och stöd när du vill klaga på något du har köpt, eller på en tjänst

Upplever man något vara fel med en vara eller tjänst man köpt har man som konsument både rättigheter och skyldigheter. Det är därför bra att ha kunskaper om de viktigaste lagarna på området. Lagarna nedan är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att säljaren aldrig kan avtala om villkor som försämrar köparens ställning.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen anger vilka rättigheter man har när man köper en vara i butik, vilka regler som gäller om man inte är nöjd med varan och vad man då kan kräva av säljaren.

 Konsumentköplagen

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när man köper en tjänst, till exempel av en hantverkare. Lagen ger information och tips om vad man bör tänka på när man köper en tjänst och ger bland annat visst skydd mot dåligt utförda tjänster.

 Konsumenttjänstlagen

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen gäller vid distansköp (postorder, Internet, telefon med mera) samt vid hemförsäljning. Lagen reglerar vad säljaren ska informera om, hur kunden kan ångra köpet och hur lång tid man har på sig.

 Distans- och hemförsäljningslagen

Annan viktig kunskap för konsumenter är vad som gäller för:

 Öppet köp

 Bytesrätt

Du kan skicka e-post till oss. Kom ihåg att en inkommen handling till kommunen är offentlig.

Innan du kontaktar oss, har vi några tips
Om du vill klaga på en vara eller tjänst är det en god idé att besöka konsumentverkets webbplats innan du kontaktar konsumentvägledningen. På konsumentverkets hemsida kan du få svar på många frågor om dina rättigheter som konsument. Titta speciellt igenom Klagoguiden, länk till den finns till höger bland övriga länkar.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Kommunen hjälper dig med konsumentvägledning

Datum för publicering | ändrad: 2020-08-01 | skapad: 2014-12-15

Konsumentvägledning