Nyanlända till Nybro

Med anledning av flyktingsituationen i Sverige har vi valt att löpande berätta hur situationen i just Nybro kommun ser ut. Texten uppdateras löpande.

Antal boendeplatser för asylsökande i Nybro kommun

Stora hotellet, 165 platser
Häggen, 300 platser
Nybro vandrarhem, 130 platser
Orrefors vandrarhem, 84 platser

Gode män och familjehem

I dagsläget så kommer det cirka fem ensamkommande barn till kommunen i veckan. Det gör att vi har ett stort behov av gode män till de ensamkommande barnen/ungdomarna och även familjehem.
Är du intresserad?  Kontakta någon av våra handläggare

Skola

Kommunen ansvarar för att ge barn inom förskola, grundskola och gymnasium (upp till arton år) som ännu inte fått uppehållstillstånd skolgång så fort som möjligt. Reglerna säger en månad för grundskola, gymnasium och tre månader för förskola. Detta uppfyller kommunen i dagsläget.

Transitboende

I ett transitboende bor de nyanlända tillfälligt i väntan på placering i annan kommun. Migrationsverket letar idag lokaler i hela landet vilket gör att även lokaler i Nybro kommun kan utlånas för sådan verksamhet. I kommunen har det gjorts en inventering där man tittat på olika alternativ, men gjort bedömningen att i nuläget inte erbjuda något sådant boende på grund av det redan nu ansträngda läget.

Frivilliga

Kommunen har börjat ett samarbete med frivillig organisationer/volontärer för att underlätta och samordna insatserna för de nyanlända.
Är du intresserad? Kontakta Paz Pizzaro: 072-9811080

 Läs mer om kommunens integrationsarbete

Externa webbplatser

 Krisinformation.se

 Migrationsverket

 Sveriges kommuner och landsting (SKL)

 Länsstyrelsen

Har du saker att skänka?

Just nu finns ett stort behov av barnvagnar,barnstolar och barnsängar. Kommunens Ungdomsservice ser till att de saker som kommer in förmedlas rätt.

Relaterat: Karta/adress för: Nyanlända till Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-14 | skapad: 2015-10-16
Webbredaktör: Allmän nyhetsredaktör | nyheter@nybro.se
Id: inlägg: 3556 - kategori: 206

Ensamkommande barn

  Nyanlända till Nybro

Med anledning av flyktingsituationen i Sverige har vi valt att löpande berätta hur situationen i just Nybro kommun ser ut. [...]

  Om ensamkommande barn

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka [...]