Ensamkommande barn

  Om ensamkommande barn

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka [...]

Id: kategori: 206