Ensamkommande barn

  Nyanlända till Nybro

Med anledning av flyktingsituationen i Sverige har vi valt att löpande berätta hur situationen i just Nybro kommun ser ut. [...]

  Om ensamkommande barn

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka [...]

Id: kategori: 206