Bli god man

Är du en person som är noggrann, med bra sinne för ekonomi och att leta information, då kan du bli god man.

Att vara god man är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag. Du hjälper en person att få en välfungerande vardag, bevaka personens intressen och rättigheter.

Vi är fyra kommuner som samverkar och vi är i behov av fler gode män i Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommun.

 Ansök om att bli god man i vår e-tjänst

 

För dig som vill veta mer om vad det innebär att vara god man
– kom och träffa oss handläggare för att få mer information

 • Uppvidinge
  11 november kl. 18-19 i kommunhuset, Kyrkbacken i Åseda
 • Nybro
  11 november kl. 18-19 i kommunhuset, Dunderbergsgatan 2 i Nybro
 • Emmaboda
  17 november kl. 18-19 i kommunhuset, Rådhusgatan 2 i Emmaboda
 • Torsås
  18 november kl. 18-19 i kommunhuset, Allfargatan 26 i Torsås

Kontakta oss via mail på  ofm@nybro.se för att meddela att du vill komma. Kan du inte på dessa tider? Hör av dig så hittar vi en annan tid för att ses!

 

För dig som redan är god man eller förvaltare
– ställ frågor och få råd inför årsräkningen

Nu finns också möjligheter att komma och träffa handläggare i din kommun vissa kvällar under perioden december till och med slutet av februari. Kontakta din handläggare, alternativt maila oss på  ofm@nybro.se och meddela om du vill komma på kvällstid. Vi återkommer med när just du kan komma och få dina frågor besvarade.

 

Vad krävs för att bli god man?

Som god man är du över 18 år, omtänksam och ansvarsfull. Du kan ha vilket jobb som helst eller vara pensionär. Du behöver ha kunskap om hur samhället fungerar och behärska det svenska språket. Som god man är du strukturerad med initiativförmåga och kan bemöta personen och aktörerna kring hen på ett bra sätt. Du måste även klara av att sköta en privatekonomi och redovisa den.

Vad är mitt uppdrag som god man?
Som god man hjälper du en person, din så kallade huvudman, med sådant som hen inte klarar av att sköta på egen hand. Den person som du kommer att hjälpa har behov av god man på grund av sjukdom, psykisk ohälsa eller försvagad hälsa.

Som god man kan du kan ha tre typer av uppgifter:

 • att sköta din huvudmans kontakter med myndigheter
 • att sköta din huvudmans ekonomi, ta hand om inkomst, betala räkningar och ta hand om eventuella fastigheter och värdehandlingar. Du ska också redovisa ekonomin till överförmyndarnämnden
 • att se till att boendet är bra och att beviljad hjälp från samhället fungerar. Det är den gode mannens uppdrag att se till att huvudmannen har en meningsfull fritid och att du besöker hen minst en gång i månaden

Du ska alltid handla utifrån huvudmannens bästa. Som god man behöver du vanligen ha huvudmannens samtycke innan du agerar.

Hur blir jag god man?
Anmäl ditt intresse att bli god man via  vår e-tjänst. Överförmyndarnämnden kontrollerar därefter vilka uppgifter som finns om dig i kronofogdemyndighetens register, socialregistret och i polisens belastningsregister. Genom kontrollen ser vi om du har ordnad ekonomi och om du är lämplig som god man. Om överförmyndarnämnden tycker att du skulle passa som god man kontaktas du och  en intervju bokas. Som god man får du ekonomisk ersättning.

 

Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram två häften som heter Rollkoll. Där kan du läsa mer om god man och förvaltare i relation till andra aktörer samt om vad en god man eller förvaltare gör.  Rollkoll, två material om god man och förvaltare.

Handbok för nya gode män och förvaltare
 Handbok – Välkommen som god man eller förvaltare

Datum för publicering | skapad: 2020-09-24

God man och förvaltare

  Ansök om att få god man

Huvudmannen själv, närmaste anhörig och överförmyndare kan ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten [...]

  Arvode

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare är berättigade till arvode. Det betalas ut årligen efter att redovisning och redogörelse [...]

  Förvaltning

Här finns information om föräldraförvaltning, kontrollerad förvaltning och spärrat konto.

  Vem kan få god man?

I föräldrabalken står det: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med [...]