Bli god man

Är du en person som är noggrann, med bra sinne för ekonomi och att leta information, då kan du bli god man.

Att vara god man är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag. Du hjälper en person att få en välfungerande vardag, bevaka personens intressen och rättigheter.

Vi är fyra kommuner som samverkar och vi är i behov av fler gode män i Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommun.

 Här ansöker du om att bli god man

Vad krävs för att bli god man?
Som god man är du över 18 år, omtänksam och ansvarsfull. Du kan ha vilket jobb som helst eller vara pensionär. Du behöver ha kunskap om hur samhället fungerar och behärska det svenska språket. Som god man är du strukturerad med initiativförmåga och kan bemöta personen och aktörerna kring hen på ett bra sätt. Du måste även klara av att sköta en privatekonomi och redovisa den.

Vad är mitt uppdrag som god man?
Som god man hjälper du en person, din så kallade huvudman, med sådant som hen inte klarar av att sköta på egen hand. Den person som du kommer att hjälpa har behov av god man på grund av sjukdom, psykisk ohälsa eller försvagad hälsa.

Som god man kan du kan ha tre typer av uppgifter:

  • att sköta din huvudmans kontakter med myndigheter
  • att sköta din huvudmans ekonomi, ta hand om inkomst, betala räkningar och ta hand om eventuella fastigheter och värdehandlingar. Du ska också redovisa ekonomin till överförmyndarnämnden
  • att se till att boendet är bra och att beviljad hjälp från samhället fungerar. Det är den gode mannens uppdrag att se till att huvudmannen har en meningsfull fritid och att du besöker hen minst en gång i månaden

Du ska alltid handla utifrån huvudmannens bästa. Som god man behöver du vanligen ha huvudmannens samtycke innan du agerar.

Hur blir jag god man?
Anmäl ditt intresse att bli god man via  vår e-tjänst. Överförmyndarnämnden kontrollerar därefter vilka uppgifter som finns om dig i kronofogdemyndighetens register, socialregistret och i polisens belastningsregister. Genom kontrollen ser vi om du har ordnad ekonomi och om du är lämplig som god man. Om överförmyndarnämnden tycker att du skulle passa som god man kontaktas du och  en intervju bokas. Som god man får du ekonomisk ersättning.

Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram två häften som heter Rollkoll. Där kan du läsa mer om god man och förvaltare i relation till andra aktörer samt om vad en god man eller förvaltare gör.  Rollkoll, två material om god man och förvaltare.

Handbok för nya gode män och förvaltare

  Handbok – Välkommen som god man eller förvaltare – PDF (1 MB)

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-03 | skapad: 2014-12-02

God man och förvaltare

  Ansök om att få god man

Huvudmannen själv, närmaste anhörig och överförmyndare kan ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten [...]

  Arvode

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare är berättigade till arvode. Det betalas ut årligen efter att redovisning och redogörelse [...]

  Förvaltning

Här finns information om föräldraförvaltning, kontrollerad förvaltning och spärrat konto.

  Vem kan få god man?

I föräldrabalken står det: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med [...]