Vi söker kontaktpersoner till personer med funktionsnedsättning!

Vill du göra skillnad i en annan människas liv? Då kan uppdraget kontaktperson för personer med funktionsnedsättning vara något för dig!

Vad innebär uppdraget Kontaktperson?

Kontaktperson är en medmänniska som har tid, engagemang och intresse för person med funktionsnedsättning, barn, ungdom eller vuxen. En kontaktperson ägnar några timmar per vecka/månad av sin fritid till att umgås med person som har behov av att vidga sitt sociala nätverk och sin fritidssysselsättning. Uppdraget innebär att ni tillsammans planerar aktiviteter utifrån den enskildes önskemål, intressen och behov till exempel att gå på bio, träna, fika, promenera etc. Vanligtvis träffas ni 2–4 gånger i månaden. Uppdraget utförs på fritiden och ersättning ges i form av arvode efter SKL:s riktlinjer.

Vad krävs för att bli kontaktperson?

Det ställs inga krav på någon särskild utbildning, däremot är det viktigt att du som kontaktperson har ett genuint intresse för andra människor och inger trygghet i främmande miljöer. Fokus ligger på att du och den person du är kontaktperson för trivs ihop. Du bör räkna med att ditt uppdrag sträcker sig över en tid, minst ett år.

Så går det till.
Anmäl ditt intresse via mail eller telefon. Vi kontaktar sedan dig för att få veta mer om dig och för att kunna matcha dig med rätt uppdrag och person. Därefter träffas vi i ett möte tillsammans med personen du är tänkt att bli kontaktperson till, för att se om ni kan trivas ihop. När och om vi kommer fram till att du blir kontaktperson för personen, skrivs ett avtal på ett år där det framgår vad ni ska göra under träffarna och hur ofta ni ska ses.

Kontaktuppgifter:
Hanna Carlsson
Enhetschef
Nybro kommun, Individ och familjeförvaltningen
 hanna.carlsson@nybro.se
0481-451 11

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-01 | skapad: 2017-08-22

Funktionsnedsättning

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

 Anhörigstöd

Här hittar du all information om: Anhörigstöd (kategori).

  Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller [...]

  Handikapporganisationer

Nedan finns länkar till handikapporganisationer i Nybro kommun Demens- och anhörigföreningen Hjärt- och lungsjukas förening i Nybro Reumatikerföreningen Nybro/Emmaboda DHR [...]

  Korttidsboende

Korttidsboendet Stjärnan är en korttidsvistelse för barn och ungdomar. Den finns på Kvarneslättsgatan 2, Nybro.  

  Personligt ombud

Nybro - Torsås - Emmaboda - Borgholm Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över [...]

  Socialpsykiatri

Den här organisationen är till för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i [...]