Personligt ombud

Nybro – Torsås – Emmaboda – Borgholm

Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över ditt liv. Detta kan ske genom att du tillsammans med ditt personliga ombud får till stånd samordnade insatser i enlighet med dina önskemål, lagliga rättigheter och behov. Det är du som är vår uppdragsgivare!

Hjälpen är frivillig och kostnadsfri, dessutom är det personliga ombudet fristående från andra myndigheter

Vem kan få ett personligt ombud?

Ett personligt ombud vänder sig till dig som är 18 år eller äldre. Är bosatt i Nybro, Emmaboda eller Torsås kommun, har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har svårt att få vardagen att fungera.

Vad är syftet med ett personlig ombud?

Ditt personliga ombud arbetar för att du ska kunna:

  • Uppleva en högre självständighet, livskvalitet och ett ökat deltagande i samhället
  • Få hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina önskemål, lagliga rättigheter och behov
  • Få, om du önskar, ett fungerande nätverk omkring dig och att olika myndigheter samverkar utifrån dina behov

Vad är skillnaden mellan en myndighet och ett personligt ombud?

  • Vi bedriver inte myndighetsutövning och beslutar därför inte om några insatser.
  • Vi tar inte över myndigheternas ansvar för samordning av insatser från olika huvudmän.
  • Vi svarar inte för behandling eller annan vårdinsats som ges inom hälso- och sjukvården.
  • Vi ersätter inte det arbete som exempelvis utförs av god man, handläggare, boendestödjare eller kontaktperson.

Synpunkter på personligt ombud

Vår ambition är att alltid bli bättre och i detta arbete är synpunkter, såväl positiva som negativa, viktiga. Vänd dig gärna till din kommuns synpunktshantering.

De personliga ombuden har sitt kontor i Nybro, Emmabodavägen 9.

  Ramavtal personligt ombud

 

 

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Personligt ombud

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-24 | skapad: 2014-11-01

Funktionsnedsättning

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

 Anhörigstöd

Här hittar du all information om: Anhörigstöd (kategori).

  Framför synpunkter till patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

  Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller [...]

  Handikapporganisationer

Nedan finns länkar till handikapporganisationer i Nybro kommun Demens- och anhörigföreningen Hjärt- och lungsjukas förening i Nybro Reumatikerföreningen Nybro/Emmaboda DHR [...]

  Korttidsboende

Korttidsboendet Stjärnan är en korttidsvistelse för barn och ungdomar. Den finns på Kvarneslättsgatan 2, Nybro.  

  Personligt ombud

Nybro - Torsås - Emmaboda - Borgholm Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över [...]

  Socialpsykiatri

Den här organisationen är till för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i [...]