Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år.

Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild blankett och ska vara undertecknad av ordförande och kassör. Post- eller bankgiro ska anges. Blanketten hittar du nedan:

  Handikappbidrag

Du skickar ansökan till
Individ- och familjenämnden
382 80 Nybro

För handikapporganisationer utgår ett fast grundbelopp på 300 kronor per år. Dessutom utgår bidraget med högst 50 % av godkända hyreskostnader, dock är bidraget maximerat till högst 50 kronor per medlem och år. Utöver detta utgår ett bidrag med högst 20 kronor per medlem och år.

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-29 | skapad: 2017-01-10
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 4803 - kategori: 86

Funktionsnedsättning

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

 Anhörigstöd

Här hittar du all information om: Anhörigstöd (kategori).

  Case Management

En Case Manager (CM) är en person från kommun eller landsting som är utbildad för att hjälpa dig med allvarlig [...]

  Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller [...]

  Handikapporganisationer

Nedan finns länkar till handikapporganisationer i Nybro kommun Demens- och anhörigföreningen Hjärt- och lungsjukas förening i Nybro Reumatikerföreningen Nybro/Emmaboda DHR [...]

  Korttidsboende

Korttidsboendet Stjärnan är en korttidsvistelse för barn och ungdomar. Den finns på Hantverkaregatan 15 E. I verksamheten arbetar 5 stycken [...]

  Personligt ombud

Nybro - Torsås - Emmaboda - Borgholm Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över [...]

  Socialpsykiatri

Den här organisationen är till för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i [...]