Intresseanmälan – kontaktperson inom stöd & omsorg

Kontaktperson är en medmänniska som har tid, engagemang och intresse för person med funktionsnedsättning, barn, ungdom eller vuxen.

En kontaktperson ägnar några timmar per vecka/månad av sin fritid till att umgås med person som har behov av att vidga sitt sociala nätverk och sin fritidssysselsättning.

Uppdraget innebär att ni tillsammans planerar aktiviteter utifrån den enskildes önskemål, intressen och behov, till exempel att gå på bio, träna, fika, promenera med mera.

Vanligtvis träffas ni 2–4 gånger i månaden. Uppdraget utförs på fritiden och ersättning ges i form av arvode efter SKR:s riktlinjer.

Fyll i formuläret nedan, så registreras du på vår intresseanmälningslista. Vi kontaktar vi dig om det blir aktuellt med ett uppdraget.

Intresseanmälan - kontaktperson inom stöd & om

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-05 | skapad: 2018-09-21

Funktionsnedsättning

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

 Anhörigstöd

Här hittar du all information om: Anhörigstöd (kategori).

  Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller [...]

  Handikapporganisationer

Nedan finns länkar till handikapporganisationer i Nybro kommun Demens- och anhörigföreningen Hjärt- och lungsjukas förening i Nybro Reumatikerföreningen Nybro/Emmaboda DHR [...]

  Korttidsboende

Korttidsboendet Stjärnan är en korttidsvistelse för barn och ungdomar. Den finns på Kvarneslättsgatan 2, Nybro.  

  Personligt ombud

Nybro - Torsås - Emmaboda - Borgholm Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över [...]

  Socialpsykiatri

Den här organisationen är till för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i [...]