Anhörigstöd i socialtjänsten

Anhörigstöd i socialtjänsten i Nybro kommun erbjuds på Individ- och familjeförvaltningen samt på Omsorgsförvaltningen (Äldreomsorg).

Kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykiskt funktionsnedsättning.

Vem är anhörig? Anhörig kan vara maka/make, sambo, förälder, barn, vän eller annan person som vårdar eller stödjer en närstående.

Anhörigstödet erbjuder råd och stöd till anhöriga genom:

  • socialt avlastande samtal samt information, kunskap och vägledning.
  • som anhörig erbjuds man delta i anhöriggrupp, anhörigcirklar samt aktiviteter som förebygger ohälsa hos den anhörige.

Det är de anhörigas behov, erfarenheter, kompetens och önskemål som formar utbudet av stöd som anhörigstödet erbjuder.

Målsättningen med anhörigstöd är att underlätta och på olika sätt bidra till en ökad livskvalité för den anhörige och dennes närstående.

Anhörigas erfarenhet, kunskap och delaktighet är viktig!

Ingen fråga är för liten!

 Nationellt kompetenscentrum anhöriga

 Anhörigas Riksförbund

 Funktionsnedsattas samarbetsorgan

 Socialstyrelsen

  Anhörigcirkel När jag inte längre är med  Start 181010

  Anhörigcirkel start 181101

  Familje- och julfest 181128

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Anhörigstöd i socialtjänsten

Datum för publicering | ändrad: 2018-11-16 | skapad: 2015-05-29
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 3062 - kategori: 276

Anhörigstöd

  Anhörigstöd i socialtjänsten

Anhörigstöd i socialtjänsten i Nybro kommun erbjuds på Individ- och familjeförvaltningen samt på Omsorgsförvaltningen (Äldreomsorg). Kommunen ska erbjuda stöd till [...]