Kontaktperson inom funktionshinderomsorgen

De flesta personer behöver en vän att prata och umgås med men vi har alla olika förutsättningar att knyta sociala kontakter. Är du intresserad av ett givande och utvecklande uppdrag som kontaktperson inom funktionshinderomsorgen? 

Vad innebär uppdraget? 
Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska med tid, tålamod och engagemang. Du ägnar några timmar av din fritid till att umgås med en person med behov att vidga sitt sociala nätverk och sin fritidssysselsättning. Tillsammans planerar ni aktiviteter utifrån önskemål och behov. Till exempel promenad, gå på bio, eller träna. Ni ses några timmar per vecka/månad, men det är som sagt en överenskommelse mellan er båda. Uppdraget ger ersättning ges i form av arvode och omkostnadsersättning efter SKR:s riktlinjer.

Vad krävs för att bli kontaktperson? 
Det ställs inga krav på någon särskild utbildning. Däremot är du över 18 år, har ett stort intresse för andra människor och ger trygghet i främmande miljöer. Fokus ligger på att du och den person du är kontaktperson för trivs tillsammans. Du bör räkna med att ditt uppdrag sträcker sig över en tid, minst ett år. Alla tilltänkta kontaktpersoner kontrolleras i brotts- och socialregister. Varje månad redovisar du träffarna.

Anmäl intresse
 Här kan du göra din intresseanmälan

Efter vi mottagit din intresseanmälan matchar vi dig med rätt uppdrag och person. När det blir aktuellt med ett uppdrag träffas vi i ett möte alla tillsammans för att se om ni kan trivas ihop. Om ni trivs ihop skrivs överenskommelse med aktivitetsplan och hur ofta ni tänkt ses.

Har du frågor om uppdraget går det bra att kontakta:  
Hanna Carlsson, Enhetschef
Nybro kommun, Individ och familjeförvaltningen
hanna.carlsson@nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-24 | skapad: 2019-12-03

Frivilliguppdrag

  Om familjehem

Att vara familjehem är ett mycket betydelsefullt och många gånger uppskattat uppdrag. Det innebär inte att vara en perfekt familj, [...]

  Om frivilliga uppdrag

Vill du göra skillnad i en annan människas liv? Då kan det passa dig att hjälpa till med frivilliga uppdrag. [...]

  Om kontaktfamilj

Vad är en kontaktfamilj? Kontaktfamiljer tar emot barn som behöver extra socialt stöd. Kontaktfamiljen fungerar som ett komplement till barnets [...]