Om kontaktperson för barn och unga

Som kontaktperson fungerar du som en vän och en medmänniska till ett barn eller ungdom. En kontaktperson för unga är någon som regelbundet träffar och stöttar en person som behöver nya sociala kontakter, meningsfulla fritidsaktiviteter eller stöd och stimulans i sin utveckling.

Som kontaktperson träffas ni regelbundet under ett visst antal timmar per månad där ni tillsammans planerar vad ni vill hitta på. Det kan som exempel vara att:

  • Gå på kultur- och fritidsaktiviteter såsom bio, café eller idrottsevenemang.
  • Ge råd och stöd vid behov
  • Följa med på möten med myndigheter
  • Fungera som förebild inom olika områden
  • Utöka den unges nätverk

Så blir du kontaktperson
 Gör din intresseanmälan

Vad händer sedan?

  1. När ni kontaktat oss via telefon eller gjort en intresseanmälan på webben hör vi av oss till er.
  2. Om ni blir aktuell för utredning får ni vid ett par tillfällen träffa oss för informationssamtal och intervju.
  3. Vi begär även, efter ert godkännande, utdrag från polis- och socialregistren samt kronofogdens register. Vi hör även referenser.

Varför görs en utredning?
Utredningen gör vi dels för att kunna bedöma er lämplighet som kontaktperson och dels för att i största möjliga mån matcha din erfarenhet med barnet eller ungdomen.

Vilken ersättning får en kontaktperson
Som kontaktperson får man varje månad ett arvode samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med sitt uppdrag. Ersättningen bestäms utifrån barnets ålder och uppdragets omfattning. Uppdraget följs upp regelbundet.
 Läs om ersättningsnivåerna för kontaktpersoner till barn.

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-12 | skapad: 2020-02-04

Frivilliguppdrag

  Om familjehem

Att vara familjehem är ett mycket betydelsefullt och många gånger uppskattat uppdrag. Det innebär inte att vara en perfekt familj, [...]

  Om frivilliga uppdrag

Vill du göra skillnad i en annan människas liv? Då kan det passa dig att hjälpa till med frivilliga uppdrag. [...]

  Om kontaktfamilj

Vad är en kontaktfamilj? Kontaktfamiljer tar emot barn som behöver extra socialt stöd. Kontaktfamiljen fungerar som ett komplement till barnets [...]