Om kontaktfamilj

Vad är en kontaktfamilj?
Kontaktfamiljer tar emot barn som behöver extra socialt stöd. Kontaktfamiljen fungerar som ett komplement till barnets egen familj och tar emot barnet i sitt hem, vanligtvis en eller ett par helger per månad.

Orsaken till att ett barn behöver en extra familj varierar. Det kan till exempel handla om att barnet behöver miljöombyte eller att föräldrarna behöver avlastning.

Barnet får ta del av er familjegemenskap och era aktiviteter, kanske en utflykt i skogen, en eftermiddag i simhallen eller bara lite vanligt fredagsmys.

Vem kan bli kontaktfamilj?
Du ska ha ett intresse för att skapa en varaktig relation till barnet och dess familj. Det är också viktigt att du har respekt för barnets bakgrund och integritet.

Det krävs ingen särskild utbildning, men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Eftersom barn har olika behov och bakgrund behövs olika familjer.

Det är viktigt att alla i familjen är överens om uppdraget och att det finns tid för en till i familjen.

Vi söker familjer som har en stabil situation och ett stort hjärta. Förutsättningarna kan vara olika. Olika barn behöver olika familjer med olika erfarenheter.

Så blir du kontaktfamilj
 Gör din intresseanmälan.

Detta händer efter din intresseanmälan

  1. När ni kontaktat oss via telefon eller gjort en intresseanmälan på webben hör vi av oss till er.
  2. Om ni blir aktuella för utredning får ni vid ett par tillfällen träffa oss för informationssamtal och intervju. Vi gör även hembesök.
  3. Vi begär även, efter ert godkännande, utdrag från polis- och socialregistren samt kronofogdens register. Vi hör även referenser.

Varför görs en utredning?
Utredningen gör vi dels för att kunna bedöma er lämplighet som kontaktfamilj och dels för att i största möjliga mån matcha din erfarenhet och familjebild med det barn eller ungdom som kommer till dig.

Vilken ersättning får jag som kontaktfamiljerna?
Som kontaktfamilj får man varje månad ett arvode samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med sitt uppdrag. Ersättningen bestäms utifrån barnets ålder och uppdragets omfattning. Uppdraget följs upp regelbundet.
 Läs om ersättningsnivåerna för kontaktfamiljer till barn.

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-13 | skapad: 2020-02-04

Frivilliguppdrag

  Om familjehem

Att vara familjehem är ett mycket betydelsefullt och många gånger uppskattat uppdrag. Det innebär inte att vara en perfekt familj, [...]

  Om frivilliga uppdrag

Vill du göra skillnad i en annan människas liv? Då kan det passa dig att hjälpa till med frivilliga uppdrag. [...]

  Om kontaktfamilj

Vad är en kontaktfamilj? Kontaktfamiljer tar emot barn som behöver extra socialt stöd. Kontaktfamiljen fungerar som ett komplement till barnets [...]