Om frivilliga uppdrag

Vill du göra skillnad i en annan människas liv? Då kan det passa dig att hjälpa till med frivilliga uppdrag. Din insats betyder mycket för den du träffar och det ger massor tillbaka. Det kan handla om vardagliga saker som allt ifrån att gå på bio tillsammans, att ge trygghet under uppväxten eller att hjälpa till med den privata ekonomin.

Kontrakterade jourhem – har du plats i ditt hjärta? 
Att vara jourhem innebär att du med mycket kort varsel kan ta emot ett eller flera barn i ditt hem och ge dem en trygg miljö under en begränsad tid. Ett jourhemsuppdrag är ett heltidsengagemang och det förutsätter att en förälder är hemma på heltid.
Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenheter av barn eller som familjehem. Som jourhem skrivs ett avtal där du eller ni förbinder er att fortlöpande ta emot barn upp till 18 år som behöver placeras. Jourhemmet är kontrakterat och ersätts med ett arvode motsvarande en heltidslön även när inget barn är placerat.
Kontakta familjehemskonsulent på 0481-45 388  familjehemsrekrytering@nybro.se så får du veta mer hur det fungerar.

Familjehem
Ett familjehem har tid, kärlek och engagemang att öppna upp sitt hem för ett barn som behöver det. Det kan vara ett hem i barnets nätverk eller någon som barnet inte känner. Ibland tillfälligt och ibland under en längre tid.
 Här kan du göra din intresseanmälan
 Här kan du läsa mer om familjehem

Kontaktperson
Det kan finnas flera olika uppdrag som kontaktperson för barn, ungdom eller vuxen. Betydelsefullt är att ni träffas regelbundet för att umgås och göra aktiviteter tillsammans.
 Här kan du göra din intresseanmälan.
 Här kan du läsa mer om kontaktperson inom funktionshinderomsorgen
 Här kan du läsa mer om kontaktpersoner för barn och unga

Kontaktfamilj
Att vara kontaktfamilj innebär att ta emot ett barn eller syskon i hemmet en eller ett par helger per månad. Det är ett betydelsefullt och uppskattat stöd i barnets liv och fungerar som en extra familj.
 Här kan du göra din intresseanmälan.
 Här kan du läsa mer om kontaktfamilj.

God man
Som god man stödjer du personer med till exempel ekonomin, ansöka om bidrag eller hjälpa till i myndighetskontakter.
 Här kan du läsa mer om god man
 Intresseanmälan för att bli god man

Mer information om frivilliginsatser
 FamiljehemSverige utvecklad av Sveriges Kommuner och Landsting
 Min Insats som bedrivs av Socialstyrelsen

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-08 | skapad: 2019-02-02

Frivilliguppdrag

  Om familjehem

Att vara familjehem är ett mycket betydelsefullt och många gånger uppskattat uppdrag. Det innebär inte att vara en perfekt familj, [...]

  Om frivilliga uppdrag

Vill du göra skillnad i en annan människas liv? Då kan det passa dig att hjälpa till med frivilliga uppdrag. [...]

  Om kontaktfamilj

Vad är en kontaktfamilj? Kontaktfamiljer tar emot barn som behöver extra socialt stöd. Kontaktfamiljen fungerar som ett komplement till barnets [...]