Om familjehem

Att vara familjehem är ett mycket betydelsefullt och många gånger uppskattat uppdrag. Det innebär inte att vara en perfekt familj, några sådana finns inte. Det som önskas av familjehemmen är tid, tålamod och engagemang samt att ha förståelse för hur känslor kan ta sig uttryck och kunna ”se bakom” ett beteende. Att ha en stor portion humor är också en stor tillgång.

Ett familjehem kan se olika ut. Ibland är det en familj med två vuxna och ibland är det en familj med en vuxen.

Att vara familjehem innebär att du tar emot ett barn i ditt hem för en kortare eller längre period och det innebär samarbete med socialtjänsten, barnets biologiska föräldrar och andra för barnet viktiga vuxna.

Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra i familjehemmet och får den hjälp det behöver. Det innebär att socialtjänsten har regelbunden kontakt med familjehemmet och barnet för att följa upp hur barnet har det och för att se till att både familjehemmet och barnet har det stöd som behövs.

Att vara familjehem kan bland annat handla om att:

 • bidra till att barnet har en bra vardag och ge omsorg och omtanke
 • hjälpa barnet med skolgången, till exempel genom läxläsning och gå på föräldramöten
 • bidra till att barnet får hälso- och sjukvård och tandvård
 • stötta barnet i kontakten med familj och vänner
 • samarbeta med barnets föräldrar till exempel genom att berätta om barnets vardag
 • informera socialtjänsten om hur barnet har det
 • lyssna till barnets synpunkter och önskemål

För att bli godkänd och få uppdrag som familjehem måste socialtjänsten först göra en omfattande utredning av dig och din familj. Det innebär bland annat:

 • Ett första informationsmöte med de vuxna i familjen
 • Socialstyrelsens Bra Fam-formulär
 • Hembesök
 • Samtal om utmaningar med att vara familjehem, fallbeskrivningar med mera
 • Samtal med eventuella biologiska barn.
 • Djupintervju enligt Kälvestens intervju och tolkningsmetod.
 • Begäran om registerutdrag från socialtjänsten i den kommun där du/ni bor samt från polis och kronofogde

Som familjehem har ni inte försörjningsansvar för barnet utan får ersättning i form omkostnadsersättning och arvode enligt SKR:s riktlinjer (Sveriges kommuner och regioner). Familjehemmet har inte heller vårdnaden om barnet.

Socialtjänsten ställer krav på sina familjehem, men familjehemmen har också rätt att ställa krav på socialtjänsten för att få det stöd och vägledning som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag.

I Nybro kommun arbetar familjehemskonsulenter, barnhandläggare och familjebehandlare i ett team runt barnet, familjehemmet och barnets föräldrar. Som familjehem får man i första hand stöd och vägledning av familjehemskonsulenterna, men kommer även att ha kontakt med barnets handläggare och familjebehandlarna.

 Här kan du göra din intresseanmälan
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta  familjehemsrekrytering@nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-24 | skapad: 2019-12-03

Frivilliguppdrag

  Om familjehem

Att vara familjehem är ett mycket betydelsefullt och många gånger uppskattat uppdrag. Det innebär inte att vara en perfekt familj, [...]

  Om frivilliga uppdrag

Vill du göra skillnad i en annan människas liv? Då kan det passa dig att hjälpa till med frivilliga uppdrag. [...]

  Om kontaktfamilj

Vad är en kontaktfamilj? Kontaktfamiljer tar emot barn som behöver extra socialt stöd. Kontaktfamiljen fungerar som ett komplement till barnets [...]