Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

De frivilliga sociala insatserna ersätter inte befintlig verksamhet utan är ett komplement till verksamheterna inom omsorgsförvaltningen.

Det frivilliga arbetet kan bestå av flera olika uppgifter till exempel:

 • Att gå ut på promenad
 • Torgbesök
 • Besök på kyrkogården
 • Tidningsläsning
 • Besöka någon i hemmet
 • Stödja anhöriga/närstående
 • Att göra något trevligt tillsammans
 • Medverka vid sociala aktiviteter som ordnas

Jutetjänsten en verksamhet i frivilligverksamheten

Jutetjänsten tar emot bokningar av frivilliginsatser,  gruppen som tar emot era samtal består av sex stycken glada och pigga frivilliga.

Bokningstider och telefonnummer

Måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
Telefon: 0481-456 31

Bokning ska ske i god tid, minst tre dagar innan tjänsten ska verkställas.
Tjänsten kan erbjudas kvällar och helger när det gäller frivilliginsatser som till exempel social insats och promenader.

Rutiner för beställaren vid ledsagning

 • Färdmedel ska vara beställt, även för följeslagaren
 • Personnummer för den enskilde behövs för återresa ibland
 • Kontanter/kort för den enskilde
 • Eventuell portkod måste uppges vid beställning
 • För att kunna använda denna tjänst bör man kunna föra sin egen talan samt klara av sina egna toalettbesök

Vill du bli frivillig?

Du har säkert idéer om vad just du vill och kan göra. Det frivilliga arbetet kan ses som ett förebyggande arbete vilket också höjer livskvaliteten och förgyller tillvaron.

Du som känner att du har tid och vill göra en insats hos någon är mycket välkommen att kontakta aktivitetsledaren på Jutegården.

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-04 | skapad: 2014-10-01

Frivilliguppdrag

  Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

De frivilliga sociala insatserna ersätter inte befintlig verksamhet utan är ett komplement till verksamheterna inom omsorgsförvaltningen. Det frivilliga arbetet kan [...]

  Om familjehem

Att vara familjehem är ett mycket betydelsefullt och många gånger uppskattat uppdrag. Det innebär inte att vara en perfekt familj, [...]

  Om frivilliga uppdrag

Vill du göra skillnad i en annan människas liv? Då kan det passa dig att hjälpa till med frivilliga uppdrag. [...]

  Om kontaktfamilj

Vad är en kontaktfamilj? Kontaktfamiljer tar emot barn som behöver extra socialt stöd. Kontaktfamiljen fungerar som ett komplement till barnets [...]