För nätverkande föräldralediga

Sedan oktober 2018 har Nybro kommun varit aktiva med ett nätverk för föräldralediga som vill planera inför framtiden. Nätverket ger möjlighet att skapa nya kontakter, öva sin svenska och få nya kunskaper att använda efter föräldraledigheten. Under tio veckor träffas deltagarna vid tre tillfällen i veckan.

Nätverket består enbart av kvinnor som hjälper varandra att hitta nya möjligheter. Som exempel gör gruppen olika studiebesök, får språklektioner och går datakurs. Dessutom får de kunskaper i hur att skriva jobbansökningar och förberedelse för intervjuer.

En grupp engagerade kvinnor runt ett bord. Mamma håller barn i knät och jobbar.

Vill du anmäla dig till nästa kursomgång?
Hör av dig till Inaam via mail inaam.rashdan@nybro.se eller tel. 0481-455 49.

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-24 | skapad: 2019-03-06

Stöd & Omsorg

  Familjerådgivning

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan Familjerådgivningen [...]

 Ny i Sverige

Här hittar du all information om: Ny i Sverige (kategori).

  Särskilt förordnade vårdnadshavare

Integrationsenheten söker särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande [...]

 Äldreomsorg

Här hittar du all information om: Äldreomsorg (kategori).

  Äldreplan 2019-2030

Äldreplanen ska fungera som ett stöd i politiska beslut gällande utvecklingsarbete och ekonomisk planering. I planen anges vilket/vilka områden som [...]