Vilket hemtjänstområde tillhör jag?

Här via vår e-tjänst kan du söka efter vilken biståndshandläggare eller enhetschef inom omsorgsförvaltningens äldreomsorg som ansvarar för det området du bor i.

Skriv namnet på din gata eller by där du bor i sökfältet, tryck sedan på sök.

Relaterat: Webbsida för: Vilket hemtjänstområde tillhör jag?

Äldreomsorg

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Nyheter från omsorgsförvaltningen

2020-09-09 Omsorgsnämndens strategier 2020-2024 Omsorgsnämnden har fattat beslut om fyra områden som ska ge vägledning i det dagliga arbetet och [...]

  Tjänstegarantier

En tjänstegaranti talar om vad du har rätt att förvänta dig av oss i olika frågor. Exempelvis att du vid [...]

  Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Alla anställda ska så långt det går arbeta utifrån [...]

  Äldreplan 2019-2030

Äldreplanen är ett stöd för politikerna att fatta beslut om hur verksamheten kan utvecklas och hur ekonomin ska planeras. I [...]