Tjänstegarantier

En tjänstegaranti talar om vad du har rätt att förvänta dig av oss i olika frågor. Exempelvis att du vid muntlig eller skriftlig fråga snarast, eller senast inom två arbetsdagar, fått kontakt med eller svar från ansvarig personal. För att se alla omsorgsförvaltningens tjänstegarantier och vad som gäller när vi inte håller vad vi lovar läs dokumentet här nedanför:

 Omsorgsförvaltningens tjänstegarantier – PDF (376 KB)

Datum för publicering | skapad: 2020-06-18

Äldreomsorg

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Nyheter från omsorgsförvaltningen

2020-03-05 1072 äldre har varit på utflykt Även-Turen Tack vare bidrag från Familjen Kamprads stiftelse har omsorgsförvaltningen kunnat erbjuda 31 [...]

  Tjänstegarantier

En tjänstegaranti talar om vad du har rätt att förvänta dig av oss i olika frågor. Exempelvis att du vid [...]

  Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Alla anställda ska så långt det går arbeta utifrån [...]

  Äldreplan 2019-2030

Äldreplanen är ett stöd för politikerna att fatta beslut om hur verksamheten kan utvecklas och hur ekonomin ska planeras. I [...]