Öppna jämförelser för äldreomsorgen

Här hittar du information om hur äldreomsorgen i Nybro kommun står sig i jämförelse med andra kommuner.

 Socialstyrelsens öppna jämförelser

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-10 | skapad: 2015-11-17
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 3672 - kategori: 46

Äldreomsorg

  Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

De frivilliga sociala insatserna ersätter inte befintlig verksamhet utan är ett komplement till verksamheterna inom omsorgsförvaltningen. Det frivilliga arbetet kan [...]

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Jutegården

Hit kan du komma för att delta i aktiviteterna som finns i Jutegårdens program. Men du är också välkommen in [...]

  Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Ambitionen för samtliga anställda är att arbeta utifrån varje [...]