Öppna jämförelser för äldreomsorgen

Här hittar du information om hur äldreomsorgen i Nybro kommun står sig i jämförelse med andra kommuner.

 Socialstyrelsens öppna jämförelser

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-25 | skapad: 2015-11-17

Äldreomsorg

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Nyheter från omsorgsförvaltningen

2020-03-05 1072 äldre har varit på utflykt Även-Turen Tack vare bidrag från Familjen Kamprads stiftelse har omsorgsförvaltningen kunnat erbjuda 31 [...]

  Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Alla anställda ska så långt det går arbeta utifrån [...]

  Äldreplan 2019-2030

Äldreplanen är ett stöd för politikerna att fatta beslut om hur verksamheten kan utvecklas och hur ekonomin ska planeras. I [...]