Nyheter från omsorgsförvaltningen

2020-02-18

Dubbelbeläggning av korttidsplatser

Fler beviljas insatsen korttidsplats än vad förvaltningen har platser att erbjuda. Konsekvenser av det blir att:

  • patienter blir kvar på sjukhus längre än de behöver
  • personer med behov av korttidsplats blir kvar i ordinär bostad med ansträngd situation
  • ökat behov av hemtjänstinsatser, ibland dygnet runt, vilket är svårt med tanke på personalbrist

För att avhjälpa situationen har omsorgsnämnden beslutat att öppna upp möjlighet att dubbelbelägga minst fyra korttidsplatser.

Läs hela protokollsutdraget från omsorgsnämnden:

  Protokollsutdrag Omsorgsnämnd 2020-02-04 §7 – Dubbelbeläggning av korttidsplatser – PDF (342 KB)

 

2020-01-23

Är du nyfiken på omsorgsförvaltningens organisation?

Den översiktliga bilden för i år är färdig. Se den här:

  Omsorgsförvaltningen organisationsbild 2020 – PDF (289 KB)

Datum för publicering | skapad: 2020-02-18

Äldreomsorg

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

De frivilliga sociala insatserna ersätter inte befintlig verksamhet utan är ett komplement till verksamheterna inom omsorgsförvaltningen. Det frivilliga arbetet kan [...]

  Jutegården

Hit kan du komma för att delta i aktiviteterna som finns i Jutegårdens program. Men du är också välkommen in [...]

  Framför synpunkter till patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

  Nyheter från omsorgsförvaltningen

2020-02-18 Dubbelbeläggning av korttidsplatser Fler beviljas insatsen korttidsplats än vad förvaltningen har platser att erbjuda. Konsekvenser av det blir att: [...]

  Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Ambitionen för samtliga anställda är att arbeta utifrån varje [...]

  Äldreplan 2019-2030

Äldreplanen ska fungera som ett stöd i politiska beslut gällande utvecklingsarbete och ekonomisk planering. I planen anges vilket/vilka områden som [...]