Mina kostnader för äldreomsorg

Avgiften grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Kommunen gör en beräkning av hur stor just din avgift blir.

Den högsta avgiften för Hjälp i hemmet är 2 125 kronor per månad.
Omsorgsavgiften för korttidsplats är högst 70.85 kronor per dygn. Kostnader för måltider, 142.60 kronor/dygn, tillkommer.
Kostnaden för samtliga måltider på ett särskilt boende är 4 279 kronor per månad.
Kostnaden för matdistribution är 67.50 kronor per måltid.

När avgiften för hjälp i hemmet och korttidsplats beräknas måste kommunen se till att du har tillräckligt med pengar för dina personliga behov – ett så kallat minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka kostnader för bland annat livsmedel, kläder, hygien, dagstidning, telefon, tv-avgift, hemförsäkring, hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel och förbrukningsvaror. Minimibeloppet för ensamstående är      5 339 kronor per månad och för makar/samboende 4 512 kronor per person och månad. För yngre funktionshindrade höjs minimibeloppet med 10 %.

Om du har frågor om avgifter kan du kontakta avgiftshandläggaren. Namn och telefonnummer till handläggaren som ansvarar för ditt bostadsområde finner du här nedanför.

 Avgiftstaxor äldreomsorg

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Mina kostnader för äldreomsorg

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-17 | skapad: 2014-10-01

Äldreomsorg

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Nyheter från omsorgsförvaltningen

2020-03-05 1072 äldre har varit på utflykt Även-Turen Tack vare bidrag från Familjen Kamprads stiftelse har omsorgsförvaltningen kunnat erbjuda 31 [...]

  Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Alla anställda ska så långt det går arbeta utifrån [...]

  Äldreplan 2019-2030

Äldreplanen är ett stöd för politikerna att fatta beslut om hur verksamheten kan utvecklas och hur ekonomin ska planeras. I [...]