Mina kostnader för äldreomsorg

Avgiften grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Kommunen gör en beräkning av hur stor just din avgift blir.

Den högsta avgiften för Hjälp i hemmet är 2 013 kronor per månad.
Omsorgsavgiften för korttidsplats är högst 67:10 kronor per dygn. Kostnader för måltider, 135 kronor/dygn, tillkommer.
Kostnaden för samtliga måltider på ett särskilt boende är 4 052 kronor per månad.
Kostnaden för matdistribution är 64 kronor per måltid.
När avgiften för hjälp i hemmet och korttidsplats beräknas måste kommunen se till att du har tillräckligt med pengar för dina personliga behov – ett så kallat minimibelopp.

Minimibeloppet ska täcka kostnader för bland annat livsmedel, kläder, hygien, dagstidning, telefon, tv-avgift, hemförsäkring, hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel och förbrukningsvaror.

Minimibeloppet för ensamstående är 5 057 kronor per månad och för makar/samboende 4 273 kronor per person och månad. För yngre funktionshindrade höjs minimibeloppet med 10 %.

Om du har frågor om avgifter kan du kontakta avgiftshandläggaren. Namn och telefonnummer till handläggaren som ansvarar för ditt bostadsområde finner du här nedanför.

 Avgiftstaxor äldreomsorg

Relaterat: Blanketter och Kontaktuppgifter för: Mina kostnader för äldreomsorg

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-07 | skapad: 2014-10-01
Webbredaktör: Åsa Lundblad | asa.lundblad@nybro.se
Id: inlägg: 454 - kategori: 46

Äldreomsorg

  Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

De frivilliga sociala insatserna ersätter inte befintlig verksamhet utan är ett komplement till verksamheterna inom omsorgsförvaltningen. Det frivilliga arbetet kan [...]

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Jutegården

Hit kan du komma för att delta i aktiviteterna som finns i Jutegårdens program. Men du är också välkommen in [...]

  Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Ambitionen för samtliga anställda är att arbeta utifrån varje [...]