Jutegården

Hit kan du komma för att delta i aktiviteterna som finns i Jutegårdens program. Men du är också välkommen in för att ta en kopp kaffe, läsa dagstidningen, spela något spel eller för att umgås med andra.

Lokalerna kan hyras ut till föreningar eller enskilda när ordinarie verksamhet inte pågår. Boka i god tid hos aktivitetsledaren.

Riktlinjer för uthyrning av Jutegården

Uthyrning av Jutegårdens lokaler kan ske till föreningar, studieförbund, organisationer och liknande för förenings- och styrelsemöten, utbildning med mera
konstutställningar eller liknande. Privatpersoner för andra aktiviteter fram till klockan 22.00, till exempel bröllop, enklare sammankomster såsom födelsedagskaffe och motsvarande.

Riktlinjer för uthyrning vardagar

Vardagar måndag-fredag mellan klockan 10.00-16.00
Föreningar och organisationer gratis i mån av plats.

Vardagar måndag-torsdag mellan mellan klockan 17.00-22.00
Föreningar och organisationer samt privatpersoner betalar 750 kronor för halvdag.

Riktlinjer för uthyrning veckoslut och helger

Lördag, söndag och helgdagar mellan klockan 10.00-16.00, 17.00-22.00 eller heldag.
Föreningar och organisationer samt privatpersoner betalar 750 kronor för halvdag alternativt 1 100 kronor för heldag. Endast en uthyrning per dag lördag, söndag eller helgdag. Timtaxa för hyra av lokal veckoslut alternativt helgdag är 150 kronor. Hyra tas dock ut för minst 3 timmar.

Riktlinjer uthyrning av Studielokal

Studielokal hyrs ut upp till 5 timmar för 350 kronor. Timtaxan för hyra av studielokal är 70 kronor. Hyra tas dock ut för minst 3 timmar.

Särskilt avtal med föreningar och organisationer som har återkommande aktiviteter kan skrivas efter ansökan.

Politiska organisationer erhåller fri hyra för ärendeberedning inför kommunfullmäktige.

Städning av hyrd lokal

Hyresgästen ska städa efter användandet – om så ej sker tillkommer extra avgift för städning. Samma sak gäller om skadegörelse uppstått i lokalerna, avgiften är 500 kronor. Privatpersoner betalar en depositionsavgift på 1 000 kronor i samband med uthyrning för privata aktiviteter. Avgiften återbetalas efter godkänd städning av hyrd lokal.

Följande ingår i städning av hyrd lokal:

  • Torka alla använda bord
  • Sopa eller dammsug golven i stora salen, entrén och hallen. Vid behov våttorka golven.
  • Städa och töm papperskorgar på toaletten.
  • Diska, torka bänkar, torka golv och töm papperskorgarna i köket.
  • Sortera papper, mjuk- och hårdplast.
  • Soptunna finns i soprum utanför köksingången.
  • Eventuella tomglas tar ni hand om själva.
  • Lämna lokalerna i samma skick som när ni kom.

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-25 | skapad: 2014-11-13

Äldreomsorg

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

De frivilliga sociala insatserna ersätter inte befintlig verksamhet utan är ett komplement till verksamheterna inom omsorgsförvaltningen. Det frivilliga arbetet kan [...]

  Jutegården

Hit kan du komma för att delta i aktiviteterna som finns i Jutegårdens program. Men du är också välkommen in [...]

  Framför synpunkter till patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

  Nyheter från omsorgsförvaltningen

2020-02-18 Dubbelbeläggning av korttidsplatser Fler beviljas insatsen korttidsplats än vad förvaltningen har platser att erbjuda. Konsekvenser av det blir att: [...]

  Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Ambitionen för samtliga anställda är att arbeta utifrån varje [...]

  Äldreplan 2019-2030

Äldreplanen ska fungera som ett stöd i politiska beslut gällande utvecklingsarbete och ekonomisk planering. I planen anges vilket/vilka områden som [...]