Information gällande matsal och cafeteria på Strandvägen

Matsal och cafeteria på Strandvägen är stängda lördagar, söndagar och helgdagar
Matsalen kommer fortfarande att finnas tillgänglig, men då krävs förbeställning av mat eller fika till köket på telefonnummer 0481-456 26

Förbeställning av dagens lunch för större sällskap, ska ske senast kl. 9.00 två dagar innan.

En-portionsförpackningar med dagens lunch kan beställas av personal och anhöriga senast kl. 9.00 samma dag.

 

Datum för publicering | ändrad: 2018-12-17 | skapad: 2018-12-10
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 6714 - kategori: 46

Äldreomsorg

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

De frivilliga sociala insatserna ersätter inte befintlig verksamhet utan är ett komplement till verksamheterna inom omsorgsförvaltningen. Det frivilliga arbetet kan [...]

  Framför synpunkter till patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

  Jutegården

Hit kan du komma för att delta i aktiviteterna som finns i Jutegårdens program. Men du är också välkommen in [...]

  Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Ambitionen för samtliga anställda är att arbeta utifrån varje [...]