Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

De frivilliga sociala insatserna ersätter inte befintlig verksamhet utan är ett komplement till verksamheterna inom omsorgsförvaltningen.

Det frivilliga arbetet kan bestå av flera olika uppgifter till exempel:

 • Att gå ut på promenad
 • Torgbesök
 • Besök på kyrkogården
 • Tidningsläsning
 • Besöka någon i hemmet
 • Stödja anhöriga/närstående
 • Att göra något trevligt tillsammans
 • Medverka vid sociala aktiviteter som ordnas

Jutetjänsten en verksamhet i frivilligverksamheten

Jutetjänsten tar emot bokningar av frivilliginsatser,  gruppen som tar emot era samtal består av sex stycken glada och pigga frivilliga.

Bokningstider och telefonnummer

Måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
Telefon: 0481-456 31

Bokning ska ske i god tid senast tre dagar innan tjänsten ska verkställas.
Tjänsten kan erbjudas kvällar och helger när det gäller frivilliginsatser som till exempel social insats och promenader.

Rutiner för beställaren vid ledsagning

 • Färdmedel ska vara beställt, även för följeslagaren
 • Personnummer för den enskilde behövs för återresa ibland
 • Kontanter/kort för den enskilde
 • Eventuell portkod måste uppges vid beställning
 • För att kunna nyttja denna tjänst bör man kunna tala för egen person samt klara av sina egna toalettbesök

Vill du bli frivillig?

Du har säkert idéer om vad just du vill och kan göra. Det frivilliga arbetet kan ses som ett förebyggande arbete vilket också höjer livskvaliteten och förgyller tillvaron.

Du som känner att du har tid och vill göra en insats hos någon är mycket välkommen att kontakta aktivitetsledaren på Jutegården.

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-16 | skapad: 2014-10-01

Äldreomsorg

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

De frivilliga sociala insatserna ersätter inte befintlig verksamhet utan är ett komplement till verksamheterna inom omsorgsförvaltningen. Det frivilliga arbetet kan [...]

  Jutegården

Hit kan du komma för att delta i aktiviteterna som finns i Jutegårdens program. Men du är också välkommen in [...]

  Framför synpunkter till patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

  Nyheter från omsorgsförvaltningen

2020-02-18 Dubbelbeläggning av korttidsplatser Fler beviljas insatsen korttidsplats än vad förvaltningen har platser att erbjuda. Konsekvenser av det blir att: [...]

  Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Ambitionen för samtliga anställda är att arbeta utifrån varje [...]

  Äldreplan 2019-2030

Äldreplanen ska fungera som ett stöd i politiska beslut gällande utvecklingsarbete och ekonomisk planering. I planen anges vilket/vilka områden som [...]