Trygghetslarm

För att känna trygghet i bostaden dygnet runt kan ett trygghetslarm vara till hjälp. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal vid alla tider på dygnet.

Trygghetslarmet är ett hjälpmedel för nödsituationer i hemmet, till exempel om man ramlar eller blir akut sjuk.

Larmet bärs som ett armband eller halsband och aktiveras med en knapptryckning. Ibland räcker det med telefonkontakt, i annat fall skickas kommunens personal hem till den som larmat.

Biståndshandläggaren i det geografiska området du bor bedömer behovet och beslutar om insatsen. Bedömningen grundas på en utredning som sker enligt socialtjänstlagen. Är du inte nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga.

Kostnaden för ett trygghetslarm är 304 kr/månad och ingår i avgiftsutrymmet samt maxtaxan. Digital larmavgift tillkommer med 44 kronor/månad.

Du kan söka efter ansvarig biståndshandläggare i  Gatusökningen

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Trygghetslarm

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-25 | skapad: 2014-10-06

Det här kan jag få hjälp med inom äldreomsorgen

  Hemtjänst - Hjälp i hemmet

När du inte själv kan klara ditt vardagsliv eller kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka om att få hemtjänst.

  Korttidsvistelse inom äldreomsorgen

För dig som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd, då insatser som ges i hemmet är otillräckliga. Korttidsvistelsen kan också innebära en avlastning för din sammanboende.

  Trygghetslarm

Används som en trygghet vid behov av hjälp av omsorgspersonal.